ال جی
تبلیغات
الفبا
تبلیغات
samatak

نیم نگاهی به گذشته

تبلیغات
الماس نشان
الفبا
تبلیغات
همیاب

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

مجموعه : تاریخ و تمدن
عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

در دوران حکومت پهلوی در هر سال یک دختر ایرانی به عنوان دختر شایسته سال توسط شاه خائن انتخاب می شد. در ادامه تصاویر و عکس های دختران شایسته ایران در زمان شاه را می بینید.

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

عکس دختر شایسته

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

جایزه پیکان برای دختر شایسته ایران

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

عکس دختر شایسته در کنار فرح پهلوی

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

عکس دختران شایسته ایران در زمان شاه خائن

شاه در دوران حکومت خود در ایران سرمایه های کشور را خرج تفریحات و خوشگذرانی های خود می کرد و با گرفتن مراسمات پر هزینه سرمایه ملی و بیت المال را به هدر می داد.

همیاب
تبلیغات محصول تبلیغات
الماس نشان
همراه اول

جدیدترین مطالب

samatak

پربیننده ترین مطالب