الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

شعر زیبای عید نوروز و آغاز فصل بهار

مجموعه : فرهنگی و هنری
شعر زیبای عید نوروز و آغاز فصل بهار

شعر زیبای عید نوروز و آغاز فصل بهار 

 سپيـــــده‌دم، نسيمي روح پــــــــــرور
وزيــــــد و کـــــــــرد گيتي را معنبـــــــر

 

تـــو پنــــــداري زفـــــروردين و خــرداد
بـــــــه باغ و راغ، بُــــــد پيغـــــــام‌آور

 

به رخسار و به تن، مشاطه کــــردار
عـروســـان چمـــن را بست زيــور

 

گرفت از پاي، بندِ سرو و شمشاد
سترد از چهره، گرد بيد و عرعر

 

ز گــــوهر ريزي ابر بهـــــــــار
بسيط خـــــاک شـــد پر لؤلؤ تــــر

 

مبـــــــارکبـاد گـــــويان، درفکندنـد
درختـــان را بــــه تارک، سبـــــــز چــــادر

 

نمــــــاند انـــدر چمن يک شــاخ کـــــان را
نپـــــــوشاندنـــد رنگين حُلــــــــه در بـــــر

 

زبس بشکفت گــــوناگـــــون شکوفــــــه
هــــوا گرديـــــد مشکيــــــن و معطـــــــر

 

بسي شـــــد، بر فــــراز شاخســـــاران
زمــــــرّد، همســـــــر ياقوتِ احمـــــــر

 

به تن پوشيد، گــل استبرق ســـــــرخ
بــــه بر بنهـــاد نـــــــرگس، افســـر زر

 

بهـــــاري‌لعبتان، آراستـــــــــه چهـــر
بــــــه کـــردار پريــــــــرويان کشمــــر

 

چمن، با سوسن و ريحــــان منقش
زمين، چون صحف انگليون مصـــور

 

در اوج آسمان، خـورشيد رخشان
گهي پيــــدا و ديگــر گه مضمّــــر

 

  فلک، از پست‌راييهــــا مبــــرا
   جهـــــان زآلوده ‌کاريها مطهر
پروين اعتصامي

 

شعر زیبای عید نوروز و آغاز فصل بهار

اشعار عید نوروز

 

مبارکتر شب و خرمترین روز
به استقبالم آمد بخت پیروز

 

دهلزن گو دو نوبت زن بشارت
که دوشم قدر بود امروز نوروز

 

مهست این یا ملک یا آدمیزاد

پری یا آفتاب عالم افروز

 

ندانستی که ضدان در کمینند
نکو کردی علی رغم بدآموز

 

مرا با دوست ای دشمن وصالست
تو را گر دل نخواهد دیده بردوز

 

شبان دانم که از درد جدایی
نیاسودم ز فریاد جهان سوز

 

گر آن شب‌های باوحشت نمی‌بود
نمی‌دانست سعدی قدر این روز
سعدی

 

شعر زیبای عید نوروز و آغاز فصل بهار

 

رسيد مژده که آمد بهار و سبزه دميد
وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد

 

صفيــر مرغ برآمــــد، بط شـــــراب کجاست
فغان فتـــاد بـــه بلبل، نقاب گــل که کشيد

 

ز ميــوه‌هــــاي بهشتي چــــه ذوق دريابــــــد
 هـر آن که سيب زنخــدان شاهــدي نگـــزيد

 

مکن ز غصــه شکــايت که در طريق طلب
  به راحتي نرسيد آن که زحمتي نکشيد

 

ز روي ساقي مهوش گلي بچين امروز
که گرد عارض بستان خط بنفشه دميد

 

چنان کرشمـــه‌ي ساقي دلم زدست ببرد
که با کسي دگرم نيست برگ گفت و شنيد

 

من اين مرقع رنگين چــو گل بخواهم سوخت
کــه پير باده‌فـــــروشش به جرعه اي نخريد

 

   بهــــار مي‌گــــذرد دادگستـــــــرا دريــــــاب
    که رفت موسم و حافظ هنوز مي نچشيد
حافظ

loading...

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری