الفبا
تبلیغات
samatak

نیم نگاهی به گذشته

الماس نشان
الفبا

معمای جالب مداد رنگی

مجموعه : تست هوش و معما
معمای جالب مداد رنگی

معمای جالب مداد رنگی

 

عدد مداد رنگی موجود است که هر کدام از آنها دو مداد رنگی دیگر را لمس میکنند و در تماس با یکدیگرند. .
معما اینجاست که شما باید این 6 مداد رنگی را به گونه ای بچینید که هر کدام از مداد ها با 5 مداد دیگر در تماس باشد.

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

جواب معما:

معمای جالب مداد رنگی

 

همیاب
همیاب
الماس نشان
همراه اول

جدیدترین مطالب

samatak

پربیننده ترین مطالب