الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

لطیفه های طنز خنده دار سال 1395

لطیفه های طنز خنده دار سال 1395

ﯾﺎﺩﻣﻪ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ قبرستون ….
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﺎﻡ ﺭﻭی ﻗﺒﺮﺍ ﻧﺮﻩ…. ﺗﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﺭفتم…. ﺟﯿﮕﺮﻡ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ….
ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻢ….
ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ….
ﭼﻨﺪ….ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ ….. ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ شدم…. اﻣﺎ ﺭﺍﺳﺘﺶ….ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ….
ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺣﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﺬﺍﺭﯾﻢ….!!!!
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺭﺍﺣﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﺍﺭﯾﻢ….!!!!
ﮐﺎﺵ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﭽﻪ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﺪﯾﻢ…..
بزرگ شدن آرزوی خوبی نبود…

😆

دکترحسین الهی قمشه ای :
کسی را دوست بدار که “دوستت دارد”, حتی اگر غلام درگاهت باشد؛
و دست بکش از دوست داشتن کسی که “دوستت ندارد”, حتی اگر سلطان قلبت باشد…
فراموش نکن که “زمان” آدم وفادار رو مشخص می کنه نه “زبان”….
دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست، اما برای ماهی زندگیست…
برای کسی که دوستت دارد “زندگی” باش نه “تفریح”

😆

 دکتر الهی قمشه ای:
دعوا کن ، ولی با کاغذت ، اگر از کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد هر چه خواستی به او بگویی روی کاغذ بنویس خواستی هم داد بکشی ، تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را . آرام که شدی برگرد و کاغذت را نگاه کن. آنوقت خودت قضاوت کن . حالا میتوانی تمام خشم نوشته هایت را با پاک کن عزیزت پاک کنی . دلی را هم نشکانده ای و وجدانت را هم نیازرده ای …
خرجش همان مداد و پاک کن بود، نه بغض و پشیمانی .

😆

ﺳگ دوستم رو ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻡ
ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ !
ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ !!!
دختره ﺯﯾﺮﺵ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ :
ﮐﺪﻭﻣﺶ ﺗﻮﯾﯽ؟؟؟
ﻣﻨﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ :
ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻩ ……
آخه بگو مجبووووووری مگه تیکه بندازی

😆

با هزار امید از عشقم می پرسم :
از کجا بدونم منو واسه خودم دوست داری؟
برگشته میگه :
قیافه و هیکل که نداری
بچه مایه دارم که نیستی
اخلاقتم که بده
به جز خودت چیزی واسه دوست داشتن نمی مونه عزیز دلم!
یعنی کثافت با خاک یکسانم کرد

😆

ﺩﯾﺸﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩ ﺧﺪﺍﺍﺍﺍﺍ ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﯼ؟
ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻡ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺭﻭﻡ ﻧﺸﺪ

😆

دختره گوشیشو آورده بفروشه
میگم خانوم گوشیتون کارتن داره ؟؟
میگه :
.
کارتن ن ولی فیلم زیاد داره

😆

یه سلامی هم بکنیم
 به اونیکه نصف شب یه جوری بااخم میره دسشویی که انگار ما مقصریم این شاش داره…
سلام ببو

😆

فقط یه زن ایرانیه که میتونه
هم بچش بغلش باشه هم کیفش هم ساک بچش|:
اونوقت شوهرش مث دسته ی جارو کنارش راه بره وبگه روسریتو درست کن

😆

اگه مسئول پخش غذا هستید همیشه اول به پیرزنا غذا بدید، اگه بهشون نرسه یه فحشایی بهتون میدن تو عرش خدا سه روز عزای عمومی اعلام میشه.

😆

ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﻢ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﺑﺨﺮﻡ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ، ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺳﺎﯾﺰﯼ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ،
ﺧﺎﻧﻮﻣﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﻣﯿﺰ ﮔﻔﺖ :
ﺍﺯﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﻩ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ؟
ﺩﺳﻤﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺭﻭ ﺩﺳﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﯿﻨﻘﺪﻩ .
ﺑﺎ ﻋﺸﻮﻩ ﮔﻔﺖ : ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯾﺪ؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺮﺍﺍﺍ
ﺳﺎﭘﺮﺕ
ﺳﻮﺗﻴﻦ
ﺷﻮﺭﺕ
ﺳﺎﻳﺰ ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﺭﻭﻫﻢ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ

😆

طرفﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﭼﺮﺍ ﻣﻨﻮ ﺍﺩﺩ ﮐﺮﺩﯼ؟
 ﮔﻔﺘﻢ ﻗﯿﺎﻓﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﯼ ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ ﺑﻮﺩ!
 ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐـﻲ؟!!
 ﮔﻔﺘﻢ خر شرک.
 بلاکم ﮐﺮﺩ !!
 ﺧﺐ خر شرک و ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ !!
 ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﮕﻪ ﺟﺮﻣﻪ؟؟
 مردم چقدر عقده این!

😆

محسن چاووشی یجوری با غصه میگه تهران دریا نداره…
انگار با مایـو اومده میدون آزادی رکـب خورده

😆

فکر کنم فهمید من چقدر انگلیسیم خوبه
نیازى به این کلاسا ندارم

😆

چند روز پیش رفتم زبان ثبت نام کردم
اولین جلسه معلم اومد بهمون گفت توى برگه هر چى از انگلیسى بلدین بنویسید
منم نوشتم:
OH, OH YES, OH MY GOD, YESSS, OH COME ON BABY, YEEESSSS
 معلم گفت گمشو از کلاس بیرون

😆

ته تغاری چیست؟؟؟
.
.
بچه ای که قرار بوده
فقط یه بوس کوچولووو باشه
 واسه تشکر از یه قورمه سبزی
ولی حادثه خبر نمیکند

😆

من نمیدونم خانم همسایه ما شب های جمعه کجا میره?
شوهرش همش بهش میگه برگرد

😆

ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﻣﻐﺎﺯﺷﻮ ﻋﻮﺽ کرد کتابفروشی زد
الان میگن کتابفروشی اکبر شُرتی!!

😆

چند وقت پیش یه جا مهمونی رفتیم سر شام یهو دیدیم زن صابخونه هی سرفه میکنه و نفسش بالا نمیاد، داد میزنه: “فاضلاب، فاضلاب، فاضلاب” ما همه نگاهمون رفت سمت دستشویی و حموم، گفتیم حتما فاضلابش زده بالا، خواستیم در ریم سمت ما نیاد که یهو دیدیم شوهرش براش آب ریخت گفت: بخور عزیزم!
نگو طرف داشت شوهرشو که اسمش”فاضل”بود صدا میزد که براش آب بریزه. بدبخت غذا تو گلوش گیر کرده بود!

😆

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻐﻠﯿﻤﻮﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﯾﺮ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺍﺷﺖ
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ
اکبر ﺷُﺮﺗﯽ !

😆

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﻜﻪ ….
.
.
ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺁﺑﺮﻭﻣﻮﻥ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺯﻧﺪﺍﻧﻪ

😆

 به سلامتی پسری که وقتی پلیس جلوی ماشینشو گرفت
گفت: خانم کی باشن؟
زد زیر خنده و گفت: رفیقم حسنه ابروهاشو برداشته!

😆

واسم اس ام اس تبلیغاتی اومده که آموزش فوق تخصصی رنگ ،مش و تاتو ویژه محرم و صفر ????????????
منم جواب دادم میتونم نمونه کارای ذی القعده تونو ببینم اگه ایرادی نداره ????????????

😆

تو تبلیغ شامپو صحت زنه میگه :
تو خونمون دخترم موهاش چرب ، پسرم معمولی و شوهرم موهای خشکی داره !!!!!!!
من جای آقاهه بودم بچه ها رو میبردم “تست DNA”
والا

😆

ایستگاه صلواتی تو محرم اینجوریه که ۵۰ نفر وایمیستن چایی می‌خورن ثواب می‌بری
۵۰ نفرم واسه ترافیکش بهت فحش میدن ثوابارو می‌شوره می‌بره!!

😆

کاش یکی بود موقع گریه هام میومد کنارم میگفت :«مگه من مرده باشم تو گریه کنی»
بعد منم بگم تو سگه کی باشی…….

😆

در آوردن دستمال کاغذی ساعت ۲ نصفه شب ،وقتی همه خوابن
از خنثی کردن صد تا بمب هم استرسش بیشتره !!
اهل دلاش می فهمن چی می گم

😆

مارکو از هیئت برایمان چه آوردی ؟
   زر نزنید بابا کفشامم دزدیدن !!!

😆

ﻣﺎ ﻧﺴﻠﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﭘﻴﺮ ﺷﺪﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻴﻢ :
“ﺟﻮﺍﻧﻲ ﮐﺠﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺭﻳــــــــــﺪﻡ ﺑﻬﺖ

😆

یه بار رفته بودم هیئت اون قدر محکم زنجیر میزدم،
 پشت سریم گفت داداش مگه از خانواده ی شما هم کسی تو کربلا بوده؟

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری