الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

روزه داران شکم شل و شکمو در ماه رمضان (طنز)

روزه داران شکم شل و شکمو در ماه رمضان (طنز)

این شعر طنز به مناسبت ماه مبارک رمضان گردآوری شده است و در وصف روزه داران شکم شل و شکمو است. این مطلب طنز جهت جاری شدن خنده بر لبان شما روزه داران عزیز آورده شده است.

 

سحرگاهان به قصد روزه داری// شدم بیدار از خواب و خماری

 

برایم سفره ای الوان گشودند// به آن هر لحظه چیزی را فزودند

 

برنج و مرغ و سوپ وآش رشته// سُس و استیک با نان برشته

 

خلاصه لقمه ای از هرچه دیدم// کمی از این کمی از آن چشیدم

 

پس از آن ماست را کردم سرازیر// درون معده ام با اندکی سیر

 

وختم حمله ام با یک دو آروغ// بشد اعلام بعداز خوردن دوغ

 

سپس یک چای دبش قند پهلو// به من دادند با یک دانه لیمو

 

خلاصه روزه را آغاز کردم// برای اهل خانه ناز کردم

 

برای اینکه یابم صبر و طاقت// نمود م صبح تا شب استراحت

 

دوپرس ِ کلّه پاچه با دو کوکا// کمی یخدر بهشت یک خورده حلوا

 

به افطاری برایم شد فراهم// زدم تو رگ کمی از زولبیا هم

 

وسی روزی به این منوال طی شد// نفهمیدم که کی آمد و کی شد

 

به زحمت صبح خود را شام کردم// به خود سازی ولی اقدام کردم

 

به شعبان من به وزن شصت بودم// به ماه روزه ده کیلو فزودم

 

اگرچه رد شدم در این عبادت// به خود سازی ولیکن کردم عادت

 

خدایا ای خدای مهر و ناهید// بده توش و توانی را به« جاوید»

 

که گیرد سالیان سال روزه// اگرچه او شود از دم رفوزه

 

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری