الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

متون کوتاه جالب و باحال ویژه سال 1394

متون کوتاه جالب و باحال ویژه سال 1394

و چه زیبا گفت صادق هدایت:

حال ما با دود و الکل جا نمیاید رفیق….

    زندگی کردن به عاشق ها نمیاید رفیق…          

    روحمان آبستن یک قرن تنها بودن است….        

       طفل حسرت نوش ما دنیا نمیاید رفیق….        

               دست هایت را خودت “ها” کن اگر یخ کرده اند…         

       از لب معشوقه هامان “ها” نمیاید رفیق…         

   هضم دلتنگی برای موج آسان نیست…         

  آب دریا بی سبب بالا نمیاید رفیق…         

    یا شبیه این جماعت باش یا تنها بمان…    

هیچکس سمت دل زیبا نمی آید رفیق

 

🙄

 

یه زمانی مشکل مسلمونا “خوارج” بودن یعنی اونایی که از دین خارج شدن…

 

الان مشکل “دواخل” هستند…

اونایی که زیادی رفتن تو دین و در نمیان !!!!!

و فکر میکنند جای خدا باید برای همه تصمیم بگیرند !!!!

 

🙄

 

ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ایم ﮐﻮﺭﻭﺵ

ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺍﺭﯾﺎﯾﯽ مردان و زنانی به جا مانده که رمقی برای ادامه حیات ندارند

ﺍﺯ ﮐﺎﺥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺭﻩ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه و ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ .

ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺍﺕ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ

ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪﺕ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﺷﺪ

ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯾﺶ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻤﻼﺕ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻣﻠﺖ ﺷﺪه

ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ایم کوروش، ﺭﻭﺯﺕ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ

ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺮﺏ ﻫﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ

ﺷﺮﻣﻨﺪه ایم کوروش که ﺍﺯ فرهنگ و دانش ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯمینت ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ فقط خاطره مانده

کوروش مقبره ات بیابانی شده و دریاچه هایت همه خشکیده اند

کوروش سرزمینت دیگر پارس نیست و پارس صدای سگ شده است

 

🙄

 

عایا از صبح تا شب در لاین و اینترنت علاف هستید؟
عایا روزهای شما مانند روزهای دیگر است؟
عایا هیچ پیشرفتی ندارید؟
.
ما برای شما هیچ پیشنهادی نداریم!!!
خداشاهده ماهم عین شماییم!!!(ah…)

 

🙄

 

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﺯﻥ ﮐﻢ ﮐﻨﻪ
ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ :.
.
.
.
.
.
.
.
” ﭼﯽ ﺑﺨﻮﺭﻡ ” ﮐﻪ ﻻﻏﺮ ﺷﻢ !!!
ﻣﺎﺷﺎﻻ ﻭﺍﺳﻪ ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻧﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﻮﺭﻩ …!!
ﮐﻮﻓﺖ ﺑﺨﻮﺭ
ﻻﻏﺮ ‘ ﻣﯿﺸﯽ

 

🙄

 

سرعت نت ایران اینقدر کمه که تا بخوای مخ یکی رو بزنی از یکی دیگه خوشت میاد … خلاصه ملت عوضی نیستنااا سرعت نت کمه !!

 

🙄

 

جمله زیبا:

ﺍﺯ ﻣــﺮﮒ ﻧﺘﺮﺳﯿـــﺪ !

ﺍﺯ ﺍﯾــﻦ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻧــــﺪﻩ ﺍﯾﺪ
ﭼـــﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﯿــﺮﺩ

ﺑــــﻨﺎﻡ ﺍﻧــــﺴﺎﻧﯿـــﺖ

 

🙄

 

گربه ای از خانه شیخی مرغی به دندان گرفت ، در حال فرار شنید که زن شیخ فغان سر داد و گفت: حاج آقا گربه مرغ را برد،
شیخ با خونسردی گفت : ملالی نیست قران را بیاور ، گربه باشنیدن این سخن بلافاصله مرغ را رها کرد و گریخت ، از او پرسیدند : تو را چه پیش آمد که مرغ رها کردی ، گفت : شما این ها رو نمیشناسید الان یه آیه از توی قرآن پیدا میکنه و فردا بالای منبر گوشت گربه رو حلال اعلام میکنه !

عبید زاکانی

 

 🙄 
 

 

دقت کردین:
پسرا ۱۰ دقیقه حاضر میشن، ۴ساعت میرن بیرون..!
دخترا ۴ ساعت حاضر میشن، ۱۰ دقیقه میرن بیرون

 

🙄

 

پ داستان قتل فجیع زن ۲۵ ساله ی چینی. توسط یک پسر ۱۴ ساله…
هرکسی که تحملشو نداره نخونه خواهشاً !!!
.
.
朣楢琴执㝧执瑩浻牡楧㩮㔱硰执㝧执獧浻牡楧敬瑦瀰絸朣杢㑳执獧扻捡杫潲湵潣潬㩲昣昸昸㬸慢正牧畯摮椭慭敧敷止瑩札慲楤湥楬敮牡氬晥⁴潴敬瑦戠瑯潴牦浯㡦㡦㡦潴捥捥捥戻捡杫潲湵浩条㩥眭扥楫楬敮牡札慲楤湥潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲湵浩条㩥洭穯氭湩慥牧摡敩瑮琨灯㡦㡦㡦捥捥捥㬩慢正牧畯摮椭慭敧獭氭湩慥牧摡敩瑮琨灯㡦㡦㡦捥捥捥㬩慢正牧畯摮椭慭敧楬敮牡札慲楤湥潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲湵浩条㩥楬敮牡札慲楤湥潴昣昸昸攣散散汩整㩲牰杯摩䐺䥘慭敧牔湡晳牯楍牣獯景牧摡敩瑮猨慴瑲潃潬卲牴昣昸昸䔬摮潃潬卲牴攣散散㬩潢摲牥硰猠汯摩⌠㙣㙣㙣搻獩汰祡戺潬正潭潢摲牥爭摡畩㩳瀲㭸漭戭牯敤慲楤獵㈺硰敷止瑩戭牯敤慲楤獵㈺硰戻牯敤慲楤獵㈺硰执獧搴摻獩汰祡戺潬正瀻獯瑩潩㩮敲慬楴敶执獧搴筮楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正漻敶晲潬 朣楢琴执㝧执瑩浻牡楧㩮㔱硰执㝧执獧浻牡楧敬瑦瀰絸朣杢㑳执獧扻捡杫潲湵潣潬㩲昣昸昸㬸慢正牧畯摮椭慭敧敷止瑩札慲楤湥楬敮牡氬晥⁴潴敬瑦戠瑯潴牦浯㡦㡦㡦潴捥捥捥戻捡杫潲湵浩条㩥眭扥楫楬敮牡札慲楤湥潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲湵浩条㩥洭穯氭湩慥牧摡敩瑮琨灯㡦㡦㡦捥捥捥㬩慢正牧畯摮椭慭敧獭氭湩慥牧摡敩瑮琨灯㡦㡦㡦捥捥捥㬩慢正牧畯摮椭慭敧楬敮牡札慲楤湥潴昣昸昸攣散散戻捡杫潲湵浩条㩥楬敮牡札慲楤湥潴昣昸昸攣散散汩整㩲牰杯摩䐺䥘慭敧牔湡晳牯楍牣獯景牧摡敩瑮猨慴瑲潃潬卲牴昣昸昸䔬摮潃潬卲牴攣散散㬩潢摲牥硰猠汯摩⌠㙣㙣㙣搻獩汰祡戺潬正潭潢摲牥爭摡畩㩳瀲㭸漭戭牯敤慲楤獵㈺硰敷止瑩戭牯敤慲楤獵㈺硰戻牯敤慲楤獵
㈺硰执獧搴摻獩汰祡戺潬正瀻獯瑩潩㩮敲慬楴敶执獧搴筮楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正漻敶晲潬
تف تو روزگار.
من که اعصابم به هم ریخت !!!!!
ضمناً از دوستانی که مطلبو خوندن بخاطر استفاده از کلماته زشتی مثل 牯敤 به شدت معذرت میخوام !!!!
 

🙄

 

یک سیب ادم را به زمین رساند و یک سیب نیوتن را به عرش. من که دوسیب میکشم کجای قصه ام؟ Ghelyon

 

🙄
 

ساعت ۵ صبح صدای مسیج گوشیم اومد…. با سختی از زیر لحاف دراومدم دیدم نوشته شده :
قالیشویی شربت اوغلی شعبه دیگری ندارد.
.

اینقده خوشحال شدم که نگو، همش فکر میکردم اینا چند تا شعبه دیگه هم دارن

 

🙄

 

از شیخی پرسیدند کشور سوئیس که دریا نداره وزیر دریا داری داره به چه دردشان میخوره..؟شیخ پس از کمی تامل وتفکر فرمود:
به همان دلیل که ما وزیر رفاه داریم….!

جوابش کمرمو شکست
Smiley

 

🙄

 

یکى از آرزوهام اینه که آخر دنیا داور بیاد سوت بزنه بگه :
تازه نیمه اول تموم شده!
زمینها را عوض کنید…!

بعد ما بریم اروپا . اونا بیان ایران!
آى بخندیم…!
یارانه
گشت ارشاد
جمع آوری ماهواره
اختلاس

آى تحریمشون کنیم

چه رویای قشنگی خداوکیلی

 

🙄

 

 دو وظیفه اصلی ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ را نام ببرید:
۱- ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧهاﯼ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ!
۲- ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧهاﯼ ﺑﯽﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻗﺪﺱ !

 

🙄

 

یه رفیق دارم وقتی تو سانتافه اش به دخترا تیکه میندازه ۸۰% با لبخند جوابشو میدن
یه بار اومد تو پراید من و تیکه انداخت به چند تا دختر…
و تازه اونجا بود که فهمید کچله

الانم فقط اهنگهای مجید خراطها رو گوش میده

 

🙄

 

تلاش داری؟

عمراً  اینو بدونین یعنی چی..!

علی دایی خطاب به بغل دستیش در

روز دوم مدرسه وقتی نوک مدادش شکست

 

🙄

 

الان شرایط ، جوری شده که اگر صدقه خود را داخل سطل زباله بندازید

زودتر بدست مستحق می رسه تا در صندوق صدقات…!!!

 

🙄

 

در تهران مکانی مخصوص برای ارامنه مسیحی هست
که آزادانه شب ژاونیه را اونجا جشن میگیرن ،
وخب برای بزن بکوب و بنوش هم موردی ندارن ،
رسمه در لحظه تولد حضرت عیسی یک دقیقه چراغها را خاموش می کنن وهمدیگرو میبوسن ،
امسال نزدیک دو هزار نفر در این جشن بودن ،
جالب اینجاست وقتی چراغها روشن شده هزارو هشتصد نفر ،
گفتن اللهم صل علی محمد وآل محمد….

 

🙄

 

یه معلم دینی داشتیم میگفت دوازده امامو از اول بگو
حالا از آخر به اول
حالا زوجا
حالا امامای فرد
بعدشم دلیل این کارشو میگفت :
هیشکی نمیدونه شب اول قبر سوالا چه جوری میاد
باید حسابی خودتونو آماده کنید

 

🙄

 

دیروز به دوست دخترم  اس ام اس دادم شیما جان هرچی تو بگی همونه، فردا ولنتاین همه وقتم با تو، غیر تو کسیو ندارم،

آقا اشتباهی فرستادم واسه زنم!  (بغض)

داشت زندگیم ازهم میپاشید که یهو تو پیام بعدی نوشتم الکی مثلا من دارم خیانت میکنم . اونم کلی خندید و زندگی جریان داره.
گفتم که استفاده کنین از این موقعیت زندگیمو مدیون مبتکر الکی مثلا هستم

 

🙄

 

اینایی که شکست عشقی میخورن این متن ها رو از کجا میارن که دل آدمو کباب میکنه؟

من که هرچی به خودم فشار میارم فقط این شعره یادم میاد:

باز منو کاشتی رفتی
تنها گذاشتی رفتی
دروغ نگم بجز من
یکی دیگه داشتی رفتی!

 

🙄

 

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﯾﻪ خواهش و شاید یک ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ من به همه بچه های عزیزگروه:

همیشه ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﺪﻭﻳﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻌبیر ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ زمان اﺳﺖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺾ ﻧﻴﺴﺖ

و البته اینکه تعدد انکسارها در مابین تغییر شکافه های اگزیستانسیالیم منجربه تکثر پلورالیستی در فمینیست کوانتوم میشود.؟؟؟؟

خواهشا رعایت کنید..

 

 

 

 

loading...

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری