الفبا
آرشان تور

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک
قاصدک
آرشان تور
الفبا

ماری که در داخل شلوار این مرد زندگی می کند

ماری که در داخل شلوار این مرد زندگی می کند

یک مرد جنگلی برای اینکه از خطر حیوانات موزی در امان باشد یک مار را داخل شلوارش گذاشته است تا از ورود حیوانات موذی به داخل شلوارش جلوگیری کند و در بدن این مرد نگهبانی می دهد.

 

همه افرادی که قصد سفر در جنگلهای انبوه را دارند با کفش و لباس مناسب خود را مجهز می نمایند.کفشهای خود را محکم بسته تا از ورود موجودات موزی به بدن خود جلوگیری نمایند اما در کشور بولیوی مردی برای جلوگیری از ورود موجودات موزی به بدن خود نگهبان خطرناک در شلوار خود جاسازی نموده است.وی که چند سالی است به منظور حفاظت از محیط پا در این منطقه گذاشته با موجودات خطرناک زیادی روبرو شده است.

 

وی در حالی که توسط دوستش فیلمبرداری می گردد در حالی که لباس هم رنگ جنگل پوشیده قصد تخلیه خود را دارد هنگامی که فارغ می گردد ناگهان از شلوارش مار بوا درازی خارج می گردد.مرد فیلمبردار می گوید دوستش چند سالی است با موجودات سمی خطرناک در رابطه است.وی می افزاید وجود مار بوا در شلوار از ورود موجودات موزی دیگر جلوگیری می نماید.

 

 

 

همیاب
همیاب
کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو مهرپرواز تشریفات ملل مبلمان اداری