الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

ماری که در داخل شلوار این مرد زندگی می کند

ماری که در داخل شلوار این مرد زندگی می کند

یک مرد جنگلی برای اینکه از خطر حیوانات موزی در امان باشد یک مار را داخل شلوارش گذاشته است تا از ورود حیوانات موذی به داخل شلوارش جلوگیری کند و در بدن این مرد نگهبانی می دهد.

 

همه افرادی که قصد سفر در جنگلهای انبوه را دارند با کفش و لباس مناسب خود را مجهز می نمایند.کفشهای خود را محکم بسته تا از ورود موجودات موزی به بدن خود جلوگیری نمایند اما در کشور بولیوی مردی برای جلوگیری از ورود موجودات موزی به بدن خود نگهبان خطرناک در شلوار خود جاسازی نموده است.وی که چند سالی است به منظور حفاظت از محیط پا در این منطقه گذاشته با موجودات خطرناک زیادی روبرو شده است.

 

وی در حالی که توسط دوستش فیلمبرداری می گردد در حالی که لباس هم رنگ جنگل پوشیده قصد تخلیه خود را دارد هنگامی که فارغ می گردد ناگهان از شلوارش مار بوا درازی خارج می گردد.مرد فیلمبردار می گوید دوستش چند سالی است با موجودات سمی خطرناک در رابطه است.وی می افزاید وجود مار بوا در شلوار از ورود موجودات موزی دیگر جلوگیری می نماید.

 

 

 

loading...

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری