الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

مجموعه : هنرهای خانگی
ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

این ظروف مجسمه ای ساخته دست یم هنرمند خلاق است که سعی کرده به این ظرف ها روح زنده بدهد. ظروف مجسمه ای که دهان و انگشت دارند را در ادامه این مطلب سماتک مشاهده می کنید. نام من Ronit Baranga است و یک مجسمه ساز هستم.

 

در این بخش سماتک تعدادی از کارهای من که  شامل ظروفی هستند که دهان و انگشت و … دارند را مشاهده می کنید. مرز مبهمی بین زنده بودن یا نبودن را در این ظروف مشاهده می کنید. این جالب و دلهره آور است و شما را به فکر وامی دارد.  در آن ها خود ظرف ها انتخاب می کنند چه نقشی داشته باشند!

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

ظرف های زنده ای که دهان و انگشت دارند

 

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری