ال جی
تبلیغات
الفبا
تبلیغات
samatak

نیم نگاهی به گذشته

تبلیغات
الماس نشان
الفبا
تبلیغات
همیاب

آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

 

آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

 

1. ابتدا دو بیضی مطابق شکل بکشید.

 

    2. خطوط نقطه چین نشان دهنده ی آن است که شما باید آن را پاک کنید ولی اول بهتر است خطوط منحنی اضافه شده را مطابق شکل رسم کنید.

 آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

 3. حالا بهتر است کلاه سبز رنگ توت فرنگی را رسم کنید.

 آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

 4. نقطه های سیاه درون توت فرنگی را با مداد سیاه بکشید.

 آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

 5. حالا توت فرنگی تان را رنگ کنید.

 آموزش تصویری کشیدن توت فرنگی (نقاشی)

 

 

 

همیاب
تبلیغات محصول تبلیغات
الماس نشان
همراه اول

جدیدترین مطالب

samatak

پربیننده ترین مطالب