فوتبال

فوتبال

الفبا

آرشان تور

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

 پشت عقرب شکافته می‌شود تا بچه ها از آن خارج شوند

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

روز دوم: هم بچه ها در حال خارج شدن هستند

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

روز سوم: خروج بچه ها ادامه دارد

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

روز چهارم: بچه ها خارج میشوند و پراکنده میگردند

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

روز پنجم: آخرین روز خروج

تصاویری از عقربی که زایمان می کند

سلامت بچه ها و مادر همچنان پابرجاست، بخشی از قدرت خدا در اینجا نمایان میشود، بعد از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز اول بر میگردد و درست میشود.

 

 

 

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری