الفبا
ونک

نیم نگاهی به گذشته

آرشان تور
آرشان تور
الفبا
ونک
مهرپرواز الماس نشان تشریفات ملل مبلمان اداری

جدیدترین کاریکلماتورهای تلخ و شیرین 2015

مجموعه : کاریکاتور
جدیدترین کاریکلماتورهای تلخ و شیرین 2015

جدیدترین کاریکلماتورهای تلخ و شیرین 2015

 😮

موجود بدبین با خورشید آدم برفی می سازد

😮

برای اینکه کفشهایش را برق بیاندازد ، بندهای آن را در پریز فرو میکرد !

😮

اگر حرف مفت را می خریدند ، الان میلیاردر بودم !

😮

بعضی از نگاه ها ، صدای قشنگی دارند.

😮

بعضی ها صدایشان ضعیف است و بعضی ها گوش هایشان کثیف …!

😮

حوصله که سر برود ، اجاق زندگی خاموش میشود !

😮

از تشنگی ام ، لیوانی هم به تو می دهم !

😮

لب هایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است !

😮

برای پولدارها زندگی «جاری» است و برای بی پول ها «زن بابا» !

😮

با چوب درختی که برف کمرش را شکسته بود پارو ساختم

😮

کلاغ می خواست پرواز هواپیما را یاد بگیرد ، دچار نقص فنی شد …!

😮

وقتی نوشته هایم به پایان رسید ، قلم از فرط خستگی به خواب رفت.

😮

راننده تاکسی اسکناس روگرفت وبهم گفت:یک نفری؟مکث کردم وگفتم:خیلی وقته!

😮

اگر خودم هم مانند ساعتم جلو رفته بودم حالا به همه جا رسیده بودم

😮

نان حلال سر هیچ سفره ای بیات نمی شود !!!

همیاب
الماس نشان
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

مطالب امروز