گلکسی
سماتک
samatak

نیم نگاهی به گذشته

الفبا
الفبا

اشیاء قدیمی و کهن که به آثار هنری تبدیل شدند

اشیاء قدیمی و کهن که به آثار هنری تبدیل شدند

تصاویر زیر اشیاء قدیمی و کهن را نشان می دهند که به آثار هنری تبدیل شده اند. این وسایل قدیمی به جای آنکه دور ریخته شوند توسط یک هنرمند به آثار و قطعات هنری تبدیل شدند.

اشیاء قدیمی و کهن که به آثار هنری تبدیل شدند

اشیاء قدیمی و کهن که به آثار هنری تبدیل شدند

اشیاء قدیمی و کهن که به آثار هنری تبدیل شدند

اشیاء قدیمی و کهن که به آثار هنری تبدیل شدند

اشیاء قدیمی و کهن که به آثار هنری تبدیل شدند

اشیاء قدیمی و کهن که به آثار هنری تبدیل شدند

اشیاء قدیمی و کهن که به آثار هنری تبدیل شدند

 

همراه اول

جدیدترین مطالب

samatak

پربیننده ترین مطالب