الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

خودت را گول نزن نازنین
خاطرات را
اگر قرار بود فراموش کنی که خاطره نمی گفتن
خاطرات فراموش نمی شوند
فقط هر روز به شکل جدید خودشان را نشان می دهند
و گوشه ی دلت می نشینند
و گاهی از گوشه ی چشمت می چکنند
خاطره ها تمام نمی شوند
رنگ نمی بازند
خاطره ها در تن آدمی رسوب می کنند
و با خونش یکی می شوند
خاطره ها تمام نمی شوند…

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

گاهی اوقات فکر کردن به
بعضی ها یک لبخند
یواشکی
گوشه ای لبت می نشانند
چقدر ارامش می دهد
این لبخندهای
یواشکی

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

تــــو برای آرام گـرفتن‌هــــام
شبیه یک حلقه لیـمو امانی
کنــــــار لیـوان گل گاوزبانـی
ترشی و دلنشین؛

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

نـه ســر دارنــد و نــه ، تــه …!
بـی هــوا مـی آیــند تــا خــفه ات کـنند !
مـی رسند گـاهـی ، وســط ِ یـک فکــر …
گـاهـی ، وسـط ِ یـک خــیابــان !
ســردت مـی کــنند …
داغــــت مـی کــنند …
رگ ِ خــوابـت را بـلدنــد !
زمـینَت مـی زنــند !
خــاطــراتـــــ …
تمــام نمـی شـونــد …
تمـــامـَت مـی کـــنند !!!

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

این روزها زیادی ساکتم…
حرفهایم نمیدانم چرا بجای گلو
از چشمهایم بیرون می آیند…

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

وقتی بر قلب تازیانه می خورد
باید همه ی خاطرات را
از زیر بالش آرزوها برداشت
به دست باد سپرد
و
”  رفت  “
بی هیچ حرفی
و
بی هیچ نگاهی
به
رد پایی

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

گرگ هم که باشی
عاشق بره ای خواهی شد
که تو را به علف خوردن وامیدارد
و رسالت عشق این است
شدنِ انچه نیستی …

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

وقت رفتن فقط رفتی
بدون هیچ نگاهی
بدون هیچ التماسی
که بیشتر بمانیم
اما من ….
سر همان قرار همیشگی
منتظرت ماندم
تا بار دیگر از دور
نظاره کنم
گامهای مردانه ات را

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

صدای فلوت می آید
باد از روی لبهای تو گذشته است

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

دیگر
بانوی
هیچ قصه ای نخواهم شد
که این بانو
خود قصه ها دارد

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

همیشه انتهای واژه هایت بـــوی نـــم دارد…
و کهنه انـــدوه همیشگی در صدایت مـــوج می زند…
درمانش فقط آهـــی از سمت مـــن است…
بـــاران را بهـــانه باریدنت مکن…
می خواهم ابـــر قصه ات شوم…
آیا اجـــازه می دهی…
تا آخـــر قصـــه همراهت شوم؟!

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

آنقدر نیستی
که گاهی
حس می کنم عشق را
نسیه به من داده ای
بی تابم …
نقدی می خواهمت…!

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

جز دوری نام تو که بلند تر از خیال کاغذ های من است
این روزها هر چه می نویسم خط میزنم
چرا همیشه در شعر های بی چرک نویس من
جا برای تو این همه تنگ است ؟
می گذارمت برای وسعت آیینه در تاریکی اتاقم

اس ام اس عاشقانه

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

اگر عشق نبود؛
به کدامین بهانه می گریستیم و می خندیدیم؟
کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟
و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟
آری… بی گمان، پیش از اینها مرده بودیم …
اگر عشق نبود؛

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

آدم است دیگر …
گاهی دلش کسی را می خواهد که نیست…
که نخواهد آمد…
فقط باید از دور نظاره گرش باشد…
آدم است دیگر…

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

دیوانه نمی گوید دوستت دارم
دیوانه می رود تمام دوست داشتن را
به هر جان کندنی
جمع می کند از هر دری
می زند زیر بغل
می ریزد پای کسی که
سایت سماتک
قرار نیست بفهمد دوستش دارد…

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

نمی شود دوستت نداشت
لجم هم که بگیرد از دستت
نهایتش این است که
دفتر چه ی خاطراتم
پر از فحش های عاشقانه می شود…

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

دلم که بگیرد و تو نباشی
من جایی میان
سطر سطر شعرهایم
جان میدهم

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

میخواهم رازم را بی پرده
با باد بگویم
دوستت دارم
تا مرز جنون

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

باور کن هیچ کجای دنیا
بوسه
برای اتفاق افتادن نیست!
همان طور که تو
برای رفتن نبودی
به خدا راست می گویم
وقتی دست هایت مال من نیست
خط عمر کف دستم
روز به روز کوتاه تر می شود!

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

دوست داشتنت امشب
طعم یخ در بهشت می دهد
وسط گرمای مرداد

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

دلگیرم
تصویر تو را
بر تمام بن بست ها چسبانده اند
و لبخند شیرین ات
توجیه دلزدگی ست

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

گریه آخرین چیزی ست که باقی می ماند
و بغض
بکی مانده به آخری ست

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

تو گفتی که پرنده ها را دوست داری
اما آن ها را داخل قفس نگه داشتی
تو گفتی که ماهی ها را دوست داری
اما تو آن ها را سرخ کردی
تو گفتی که گل ها را دوست داری
و تو آن ها را چیدی
پس هنگامی که گفتی مرا دوست داری
من شروع کردم به ترسیدن

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

بــرایِ خــودم . . .
 مـَـردی شـُـده ام
 بــی صــدا گــریــه مــیــکــنــم
 ایــن روزهــا در ســکــوتِ ســرســخــتِ دنــیــا . . .
 مـُـواظــبــم بــاش .. .
 قــَـلــبـَـم . . .
 هـَـنــوز . . .
 زنــانــه مــی تــپــد . . . !!

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

حماقت می کُند دلم
که دل نمی کَند از رویا
رویا
جان را به لب می رساند
تو را به من نه

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

هرگاه به خانه ات می آیم
همراه بستن در
در آغوشم
آب می شوى
همین شادے مرا خواھد کشت…

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

تو کیستی ؟
که سفر کردن از هوایت را نمی توانم
حتی با بالهای خیال ؟!

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

آدمها می آیند زندگی می کنند می میرند و میروند
اما فاجعه ی زندگی تو آن هنگام آغاز می شود
که آدمی میرود اما نمی میرد!
می ماند ونبودش دربودن تو
چنان ته نشین می شود
که تومی میری
درحالی که زنده ای…

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

تو آدم
من حوا
بیا … جهانی دیگر آغاز کنیم
لبخند بزن …
عشق بورز …
دوستم داشته باش …
تازه سیب چیده ام

سماتک

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

آب بر روی آتش است
نگاهت…
نگاهم می کنی ؟
یا
می خواهی سرمه چشمانت شوم ؟!!!

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

شیشه ی پنجره را باران شست
از دل من اما
چه کسی نقش تو را خواهد شست؟؟؟

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

در را ببند….
بگذار در بزنند …
بگذار بگویند مهمان نواز نیستی !
اینگونه هر کسی حریم دلت را لمس نمیکند

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

جواب محبت آدمها را به موقع بدهید!
محبتهایِ تاریخ گذشته
عطر و طعم اصلی را نخواهد داشت…

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

حماقت که شاخ و دم ندارد
حماقت یعنی :
صداقت داشتن با کسی که
سیاست دارد
با تو و دلت بازی می کند
و بعد می گوید ما به درد هم نمی خوریم

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

سکوت …
و دیگر هیچ نمی گویم …!
که این بزرگترین اعتراض دل من است
به تو …
سکوت را دوست دارم
به خاطر ابهت بی پایانش

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

کاش می دانستی
فردا
چه اندازه دیر است
برای زیستن
و چه اندازه زود است
برای مردن
و همیشه واژه است پر فریب
کاش می دانستی
یک آلاله را فرصت یک ستاره نیست
و به ناگاه
بسته خواهد شد
پنجره دیدار
در اجبار تقدیر
کاش می دانستی …

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

خاک بر سر فیزیک
که هنوز نفهمیده نسبیت زمان
به سرعت بستگی ندارد …
به فاصله بستگی دارد…

 

اس ام اس های عاشقانه جالب و جذاب

 

آن روز را فراموش نمی کنم
شبـــــــیه مه شده بـــــــــودی
نه میــــــــشد در آغوشت گرفــــــت
و نه آنســـــــــــوی تو را دیـــــــد
تنـــــــــــــها میشد در تـــــو گم شد
که شـــــــدم
تمام خودم را وقت رفتن کنارت جا گذاشتم

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری