الفبا
تبلیغات
samatak

نیم نگاهی به گذشته

الماس نشان
الفبا

دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک

دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک

قیامتی ست در آن دم که بهر زنده شدن
ز خـاک کـوی تو، خــاک مـرا جـدا سـازند

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

وقت سخن، نترس بگو آنچه گفتنی است
شمشیر روز معرکه زشت است در نیام

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

طریق مهر و وفا پیشه گیر با همه کس
که حاصلی ندهـد کینه جـز پشیـمانی

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

چــون مـن ز جــور خـویش مرنجان رقیـب را
گر دشمن من است ولی دوست دار توست

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

جـواب نامه‌ام از بس ز جانان دیـر می‌آید
جوان گر می‌رود قاصد، ز کویش پیر می‌آید

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

من گرفتار و تو در بند رضای دگران
من ز درد تو هلاک و تو دوای دگران

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

مرا تو «دیده» و از «دیده» هم عزیزتری
چه دیده یی که بر احوال من نمی‌نگری؟

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

در محفلی که خورشید اندر شمار ذره ست
خود را بزرگ دیدن، شرط ادب نباشد

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

تو عروس کسی اگر بشوی ، نگذارم که دست روی دست
مـن ، محـمـدعـلی قاجـارم ، مجلست را به توپ خواهم بست

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

مرد، دور و بر ما مثل ملخ بسیار است
بیم قحط است ازین گونه فراوانی‌ها

همیاب
همیاب
الماس نشان
همراه اول

جدیدترین مطالب

samatak

پربیننده ترین مطالب