فوتبال

فوتبال

الفبا
آرشان تور

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک
قاصدک
آرشان تور
الفبا

دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک

دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک

قیامتی ست در آن دم که بهر زنده شدن
ز خـاک کـوی تو، خــاک مـرا جـدا سـازند

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

وقت سخن، نترس بگو آنچه گفتنی است
شمشیر روز معرکه زشت است در نیام

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

طریق مهر و وفا پیشه گیر با همه کس
که حاصلی ندهـد کینه جـز پشیـمانی

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

چــون مـن ز جــور خـویش مرنجان رقیـب را
گر دشمن من است ولی دوست دار توست

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

جـواب نامه‌ام از بس ز جانان دیـر می‌آید
جوان گر می‌رود قاصد، ز کویش پیر می‌آید

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

من گرفتار و تو در بند رضای دگران
من ز درد تو هلاک و تو دوای دگران

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

مرا تو «دیده» و از «دیده» هم عزیزتری
چه دیده یی که بر احوال من نمی‌نگری؟

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

در محفلی که خورشید اندر شمار ذره ست
خود را بزرگ دیدن، شرط ادب نباشد

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

تو عروس کسی اگر بشوی ، نگذارم که دست روی دست
مـن ، محـمـدعـلی قاجـارم ، مجلست را به توپ خواهم بست

 

♥ دوبیتی های زیبا و عاشقانه در قالب پیامک ♥

 

مرد، دور و بر ما مثل ملخ بسیار است
بیم قحط است ازین گونه فراوانی‌ها

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو مهرپرواز تشریفات ملل مبلمان اداری