الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

جوک های زیبا و احساسی غرور

جوک های زیبا و احساسی غرور

جوک های زیبا و احساسی غرور

اشتباه نگیر

وقتی مقصری و معذرت خواهی نمیکنی

اسمش غرور

نیست عقده اس

 

♣ جوک های زیبا و احساسی غرور ♣

 

ترک کردن تو کار من نیست

ولی

غرور دارم

نمی خواهم منت بودنت را بکشم

 

جوک های زیبا و احساسی غرور ♣

 

خیلی زودتر از آنچه که فکرش را بکنی پژمرده میشوی

زندگی ارزش غرور ندارد رفیق

 

♣ جوک های زیبا و احساسی غرور

 

عاشق زنی شده ام

که بوی مردانگی اش

غرور مردانه ام را

دیوانه میکند

 

♣ جوک های زیبا و احساسی غرور ♣

 

غرور من امپراطوریست که به پاى هیچکس

سقوط نخواهد کرد

 

♣ جوک های زیبا و احساسی غرور ♣

 

رفت و پشت سرشو هم نگا نکرد نفهمید که

شکستن غرور یک مرد

یعنی تولد یک ابلیس

 

♣ جوک های زیبا و احساسی غرور ♣

 

کوه های غرورم از گناه رفتنت آب شده

تا قبل از سیل برگرد

سیل که بیاید همه را با خود می برد

حتی خاطراتت را

 

♣ جوک های زیبا و احساسی غرور ♣

 

کویر ترحم را دوست ندارد

ولی به غرور شکسته آسمان

احترام میگذارد

 

♣ جوک های زیبا و احساسی غرور ♣

 

همه بعض من تقدیم غرور نازنینت باد

غروری که لذت دریا را بر چشمانت حرام کرد

 

♣ جوک های زیبا و احساسی غرور ♣

 

من غرور ندارم یعنی یه زمانی داشتم

ولی انقدر واسه این و اون زیر پا گذاشتم

که دیگه چیزی ازش نموند

 

♣ جوک های زیبا و احساسی غرور ♣

 

هر بار که غرورمو شکست باز بخشیدمش و همون آدم قبلی شدم!

اما آخرین بار به جای غرور، دلمو شکست!

دیگه فرصتی برای بخشیدنش نموند!

چون زیر آوار دلم

مرد واسم

 

♣ جوک های زیبا و احساسی غرور ♣

 

سخت ترین انتخاب زندگی ام لحظه ایست

که نمیدانم میان دلتنگی و غرور به کدام تن دهم

 

♣ جوک های زیبا و احساسی غرور ♣

 

دیواری ساخته ام از جنس غرور

با بافته هایی از باور هایم

تا در مواقع تنهایی به آن تکیه کنم

 

♣ جوک های زیبا و احساسی غرور ♣

 

اگر شکستن قلب و غرور

صدا داشت

عاشقان سکوت قلب را ویران می کردند

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری