الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

تو زیباترین تابلوی دیوار زندگی منی …

کاش داوینچی تو را می دید !

 

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

 

تو

تا آخــــــر ِ عمرتـــــ

درگیـــــــرِ مـن خــواهی بـود.

و تظـــــاهُـر می کنـــــی نیــــستــی!

مقــایــسه ،

من و اویی که انتخابش کردی

تــو را از پـا در خواهــد آورد.

مـن،

مـــــی دانــم به کـُـجای قلبــت شلیــک کـرده ام

 

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

 

دســتــــم را کـــه مـــی گـــیـــری . . .

نـــبـــض تــــو در دلــــم مـــی ریـــــزد !

 

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

 

با زنت شوخی کن

سر به سرش بگذار

از غذایش بچش

از دستپختش تعریف کن

و بدان که اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشوری

آسمان خدا به زمین نمی آید…!

آخر می دانی؟

او همان دختر رویاهای دیروزت است

که به آشپز خانهء زندگی امروزت آمده…!

باور کن بدون او

اجاق خانه ات حسابی کور کور است

 

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

 

تو که باشی بس است
مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

 

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

 

دوست من …

این روزها هوا پر شده از آرزوهای خوب ،

که برایت

به بادها سپرده ام .

کاش پنجره ات باز باشد…

 

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

 

هیچــگاه ادعـای خاص بودن نکردم ،

اما خــاص بودن عشق ” تو ”

مرا هـــم خاص کرد …

 

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

 

آهـآی پـسـری ک ِ میـخــآی شـوووَرم بشـی

هیچـی، خــوشـآ بـه سـَعـآدَتـت دیگـه ـاَز خـدآ چی میـخــآی؟!

چیـکـآر کـردی ک ِ ـانقـَد خـدـآ دوستـت دـآرـه کصـآفط

خدـآ شـآنس بده

وـآلـآ..

مـُفت خـوشبـَخت شـُدی 😀

 

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

 

قــَشنگ تـَرین و زیبـــاتـَرین ســاعت ِ دُنیا

ساعَتے بــُود کـِـﮧ دیدَمـِـت…

 

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

 

همیشه دورنماها خواستنی ترند

مثل سراب

مثل فردا

مثل تو

 

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

 

آرامشــی می خواهم ،

خلوتــی می خواهم ،

تــو باشی و من ..در کنار هـــــم …

تو …

سکوت کنــی…

و مــن

گوش کنم

 

زیباترین جوک های احساسی و رمانتیک

 

می شود در همین لحظه از راه برسی

و جوری مرا در آغوش بگیری

که حتی عقربه ها هم جرات نکنند

از این لحظه عبور کنند ؟

 

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری