الفبا
ونک

نیم نگاهی به گذشته

آرشان تور
آرشان تور
الفبا
ونک
مهرپرواز الماس نشان تشریفات ملل مبلمان اداری

جوک های عاشقانه سنگین و معنی دار

جوک های عاشقانه سنگین و معنی دار

رُلهایی که در صحنه زندگی به عهده ما واگذار شده است
به انتخاب و اختیار ما نبوده و تنها وظیفه ما این است
که آنها را به خوبی بازی کنیم.

 

♣ جوک های عاشقانه سنگین ♣

 

عمری را تلف کردم
تا بفهمم فهمیدن همه چیز
لازم نیست.

 

♣ جوک های عاشقانه سنگین ♣

 

آنچه سبب امنیت روح می شود
ایمان است.

 

♣ جوک های عاشقانه سنگین ♣

 

سخن را
زیوری جز راستی نیست.

 

♣ جوک های عاشقانه سنگین ♣

 

در میان همه آلام و مصیبت ها
تنها یاد خداوند
انسان را تسلی می دهد.

 

♣ جوک های عاشقانه سنگین

 

زندگی یعنی
جستجوی دائم.

 

♣ جوک های عاشقانه سنگین ♣

 

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی ،
بکوش که کمال آنچه هستی باشی.

 

♣ جوک های عاشقانه سنگین ♣

 

غیر ممکن ها را انجام دادن
نوعی لذت است.

 

♣ جوک های عاشقانه سنگین ♣

 

برای انسان تیره بخت
مرگ تخفیف در مجازات زندان زندگی است.

 

♣ جوک های عاشقانه سنگین ♣

 

امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد
که بال برای پرنده

همیاب
الماس نشان
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

مطالب امروز