الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

جوک عاشقانه 2016

جوک عاشقانه 2016

در مـــــن  کـــوچـه هـایـی اســت کـه بـا تـــــو
ســـفـر هـایـی اســت کـه بـا تـــــو
روزهــایـی اســت کـه بـا تـــــو
شــب هـایـی اســت کـه بـا تـــــو
عـــاشـقـانـه هـایـی اســت کـه بـا تـــــو . . .
نــگـشـتـه ام  نـــرفـتـه  ســـر نــکـرده  آرام نــیـافـتـه ام  نــگـفـتـه ام . . .
مــی بـیـنـی چـــقـدر بـا تـــــو کـار دارم ؟
زودتر بیا

 

♥ جوک عاشقانه 2016 ♥

 

کــــاش در این شهر،دکتری پیدامــی شد و
   ” تـــو” را برایم تجویز مــی کرد…
تا که بـــاورت می شد…
حـــال من،فقط با ” تـــو” خوب مــی شود…

 

♥ جوک عاشقانه 2016 ♥

 

هیچ معجزه ای  نمی تواند
  مثل آغــوش تــو ؛  مرا مومن کند !

 

♥ جوک عاشقانه 2016 ♥

 

اگر نمی توانم همیشه مال تو باشم
اجازه بده گاهی زمانی از آن تو باشم

 

♥ جوک عاشقانه 2016 ♥

 

جهان پیشینم را انکار می‌کنم،
جهان تازه‌ام را دوست نمی‌دارم،
پس گریزگاه کجاست!
اگر چشمانت سرنوشت من نباشد؟

 

♥ جوک عاشقانه 2016 ♥

 

نشسته ام رو به نقشه جغرافیا
   و تمام مسیرهائی را که
به نگاه تو ختم می شوند علامت می زنم
هیچ راهی هموار نیست
فرقی نمی کند هر جای دنیا که باشی،
خودم هم که نباشم دلم پیش توست
همیشـــه…

 

♥ جوک عاشقانه 2016 ♥

 

تو با همه فـــرق داری !
ما در مقابل آفتــاب خشک شده ایم   امــا …
مـن یـقـیــن دارم که خــداونــد
خود در گــلِِ “تـــــــــو” دمیــده است !!!

 

♥ جوک عاشقانه 2016 ♥

 

فــــــرهاد را در بیستـــــون کشتیم !
و در کتــــاب تاریخ از او به نیکی یاد می کنیم …
تا ثابتــــــ کنیم حتـــی در عشـــــــق هم ؛
مــــــــرده پرستـــــیم … !!!

 

♥ جوک عاشقانه 2016 ♥

 

یاد سهراب بخیر
آن سپهری که تا لحظه خاموشی گفت
تو مرا یاد کنی یا نکنی
باورت گر بشود گر نشود
حرفی نیست اما
نفسم میگیرد
در هوایی که نفسهای تو نیست ..

 

♥ جوک عاشقانه 2016 ♥

 

به خــاطـــر مــن بخـــنـــد ..
حتـــی به دروغ …
گـــاهی بـــاید به کســـی تنـــفـــس مصـــنـــوعـــی داد …

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری