الفبا
ونک

نیم نگاهی به گذشته

آرشان تور
آرشان تور
الفبا
ونک
مهرپرواز الماس نشان تشریفات ملل مبلمان اداری

پیام کوتاه عاشقانه

پیام کوتاه عاشقانه

خیالت  مثل چُرت صبحگاهیست
  همش با خود میگویم:
فقط پنج دقیقه دیگر…

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

چقدر شَب اضافه می آید
وقتی که نیستی …

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

کم آورده اند پاهایم !
کاش یا تو برگردی ،
یا خیابانها تمام شوند ..

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

خیالت معجزه ای ست!
هر روز غرقش می شوم
و نمی میرم …

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

تو رفته ای …
جورِ نبودنت را “من” می کشم …

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

کجاســت آفتــاب ؟
سال هاست که ســردی این خیــال های بارانی
زندگـــی را از دهان انداختــه !

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

من ، تو
مقصر این جدایی
ویرگول بود

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

هیاهو نکن شاپرک
اینجا لبخند بی جا و با جا!!!
کیفر دارد…

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

کنارم بمان دیگر
تجسّم ِ خوشبختی
خوشبختم نمی کند

 

♥ ♥ ♥ پیام کوتاه عاشقانه ♥ ♥ ♥

 

امشب خودم را به باد داده ام !
لحظه ای ،
پنجره را باز کن …

همیاب
الماس نشان
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

مطالب امروز