الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

اس ام اس های غمگین، سوزناک و اندوهگین عاشقانه

اس ام اس های غمگین، سوزناک و اندوهگین عاشقانه

خدایــــــــــــا….!
طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت  اشتباه گرفته ای ….
این پیمانـــه ، ســال هـاست کـه پــــُـر شــده

 

اس ام اس اندوهگین عاشقانه

 

این روزها که نیستی  به خاطرت بگو  بس کند این تلنگر مداوم را ! …
آفتاب می خواهد  این چشمان .

 

اس ام اس اندوهگین عاشقانه

 

 آنقدر خـــسته ام
که حاضرم ســـرم را روی تکه سنگی بگذارم وبخوابم اما . . .
به دیوار وجودت که بارهــــا بر سرم آوار شد تکیه ندهم . . .

 

اس ام اس اندوهگین عاشقانه

 

این روزهــــــــــا از ” سنگــ شدنم” حرف می زننـــد… !!
  سنگـــــــی که برای تو
از هـــر خـــ ـاکی
   خـــ ـاکی تر بود !

 

اس ام اس اندوهگین عاشقانه

 

و از میان تمامِ آرزو ها
دردناک ترینش نخواستن تو
در نداشتنِ توست

 

اس ام اس اندوهگین عاشقانه

 

شهرزادِ من!
قصه بس است ،
این پادشاه سالهاست که خوابیده…

 

اس ام اس اندوهگین عاشقانه

 

مرا دردیست اندر دل
اگر گویم زبان سوزد!
اگر پنهان کنم در دل
  که مغز استخوان سوزد…..

 

اس ام اس اندوهگین عاشقانه

 

نه در آغـوشــت گرفته ام
نه لــبــانــت را بوسیده ام
نه حتی موهــایــت را نوازش کرده ام  اما . . .
بــبــــیــــن چگونه  برایــــت عـــاشــــقــــــانــــه می نویــسم . .

 

اس ام اس اندوهگین عاشقانه

 

کــور بــودم کــاش،
تــا تــو نــزدیــک مــی‌آمــدی و دستــم را مــی‌گــرفتــی!
نــه مثــل حــالا  کــه چشــم،
تنهــا جــای خــالــی‌ات را مــی‌بینــد . .

 

اس ام اس اندوهگین عاشقانه

 

خیلی کوچک نیستم
تنها چند سال
از من بزرگ ترند
غمهایم…

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری