الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک

جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک

جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک

کسی هم نیست زیر پستامون بنویسه:

آهای تموم زندگیم!

بی تو تمومه زندگیم…

همش مینویسن این کد رو بزن

شارژ مفتی میده
 😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

دلم آغوش می خواهد…

یا شایدم آبگوشت می خواهد!
😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

تعجب نکنیم که چرا خداوند سریعا آرزوهای ما را برآورده نمیکند!

بلکه خداوند را شکر کنیم،

که بخاطر خطاهایمان، سریعا ما را مجازات نمیکند!
😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

برای دوست داشتن یک نفر وقت لازم است

برای نفرت گاهی فقط یک حادثه

گاهی یک ثانیه کافی است
😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

چقدر تازگی دارد

این روزهایی که به امید آمدنش

دلخوش نیستم و شبهایی که

از نیامدنش دلگیر نمیشوم …

خودمانیم بیکسی هم بد کسی نیست …

😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

خودبینی، دیدن خود نیست…

خودبینی، ندیدن دیگران است!

😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

بیادتم

حتی اگر قرار باشد

شبی بی چراغ در حسرت یافتنت

تمام دنیا را قدم بزنم

😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ,

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ;

ﭼﻮﻥ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ

ﺍﺯ ﭘﺲ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺑﺮﺑﻴﺎﻳﻨﺪ
😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

برای رسیدن به جائی که هرگزنبوده ایم…؟

باید از مسیری گذشت

که هرگز نرفته ایم

😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

به زمین بگویید برعکس بچرخد !!

میخواهم برگردم

به روزهایی که عاشقم بود …
😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

چه سنگین گذشت عصر بارانی ام

گویی نوازش نمی کرد

باران صورتم را

گریه ام، فریادم، تنها سکوتی بود

تا حرفهایم

در بستری از بغض بخوابند

😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

کیست در شهر

که دلواپس

چشمانت نیست ؟

😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

قبله یعنی . . .

حلقه ی چشم مستت

😆  جالب ترین پیامک های عاشقانه و رمانتیک 😛 

ﻣﻌﻠﻢ ﺭﯾﺎﺿﯽ :ﭼﺮﺍ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻧﺨﻮﻧﺪﯾﻦ؟

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ : ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ

ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮﺑﯽ : ﭼﺮﺍ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺨﻮﻧﺪﯾﻦ؟

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ : ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ !!

ﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ

 

loading...

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری