الفبا
ونک

نیم نگاهی به گذشته

آرشان تور
آرشان تور
الفبا
ونک
مهرپرواز الماس نشان تشریفات ملل مبلمان اداری

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

تشکر کردن نشانه محبت است
محبت به کسی که برایت معرفت خرج کرد

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زيبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآيي
قصه عشق انسان بودن ماست

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

قدردانیت را می کنم خدا
نمازم کم و بیش خوانده شده اما بلا بر سرم نیامده
نعمتت را کفران کردم اما مصیبتی ندیدم
ناراحتت کردم اما بازم می بخشی مرا

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

تقدیم به فرشته عاشقم
تقدیم به حورالعین بهشتم.
تشکر از همسر زیبایم
تقدیر از فرشته نجاتم

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

قدردانی از تو که تنهایم نگذاشتی حتی وقتی در گور هم بودم برایم دشوار است
با چه رویی از همسرم تشکر کنم

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد ، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است . . .

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

از خداوند سپاسگذارم، چون زيباست،
زيبايي را دوست دارد و زيبايي هايي مثل ما را آفريد . . .

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

بیا تشکر کن نگو تشکر چیست
بیا قدردانی کن مگو غرورم نمی گذارد

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

تشکرم به خاطر کمک تو نیست
تشکرم به خاطر معرفتی بود که داری

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

ميگن اگه عزيزي جزئي از خاطرات خوب زندگيت شد،
برای بودنش ازش تشکر کن،
متشکرم که هستی

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

دیگر از این نمی ترسم که چه قلبی بر سر راهم است
فقط این را می دانم که کلید در دست خداست
الحمدالله

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

عاشقان راه تشکر کردنشان را فدا شدن می بینند
پروانه برای قدردانی ازشمع دراتشش آب می شوند

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

زندگي زيباست دقت کن
آرام رد شو، حس کن، نفس بکش
همه چيز نعمت است

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

تقدیم به آنکه دارمش دوست
تقدیم به آنکه قلبم از اوست
اگر مهتاب از تن برکند پوست
جدا هرگز نگردد یادم از دوست

 

اس ام اس تقدیر و تشکر و قدردانی

 

راز تشکر در خنده است
خنده با تشکر زيباست
تشکري که از سر دل نباشد ارزش ندارد

همیاب
الماس نشان
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

مطالب امروز