الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک

جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک

جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک

در زندگی

زمانی که کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن

یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید

آن گاه بدانید

فرد شادی خواهید بود

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

دو چیز اندوه را از بین می برد:

یکی دیدار دوستان و دیگر

سخن دانایان و خردمندان

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

هر کاری که می کنیم

به انگیزه‌ی پاداشی انجام می‌دهیم

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

برتری باسواد بر بی سواد

همانند برتری زندگان بر مردگان است

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

عمر صندوقچه ای است

که هم میتوان آن را با افکار و اعمال زیبا پر کرد

و هم با افکار و اعمال زشت

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

انسان

دنیایی از شگفتی ها است

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

عشق

یک روح است

که در دو جسم دمیده شده

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم کاری یا پیشه‌ای را آموخته‌ایم

که آن را انجام دهیم

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

آدم بخشنده عزیز است

اگر چه فقیر باشد

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

خوشبختی به خود ما

بستگی دارد

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

انسان آزاده

از کسی سلب آزادی نمی کند

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

معلم نفس خود

و شاگرد وجدان خویش باش

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

دوستی

میوه دیر رسی است

 

• جملات کوتاه و عرفانی ارسطو در قالب پیامک •

 

اعتقادی که به زور به دست بیاید

ارزشی ندارد

 

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری