الفبا
ونک

نیم نگاهی به گذشته

آرشان تور
الماس نشان
الفبا
مهرپرواز
ونک

کاریکلماتورهای جالب و خواندنی 2016

کاریکلماتورهای جالب و خواندنی 2016

اعداد درشت،
با صفرها رشد می کنند.

🙄

حرف های خام به مغزم صدمه می زند.

🙄

به خاطر پایمال کردن حقوق دیگران کفش هایش را محاکمه کردند.

🙄

برای آنکه به بیراهه نروم،
پشت سر حقیقت راه می روم.

🙄

آن هایی که بلند فکر می کنند
هیچ وقت کوتاه نمی آیند.

🙄

این روزها همه چیز قدیم و جدید میشود
ساعت قدیم،ساعت جدید
پول قدیم،پول جدید
یارقدیم، یار جدید

🙄

منطق شما را از A به B میرساند ولی تخیل به همه جا میبرد.

🙄

پلیس شخصی است که نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد بود.

🙄

ازدواج بد وجود ندارد، این زن و شوهرها هستند که بد می شوند.

🙄

ولخرجی های زیاد , دخلم را درآورد.
بعضی از محرم ها با یک نقطه مجرم می شوند.

🙄

فردای کشورهای عقب افتاده , دیروز کشورهای متمدن است.

🙄

اگر قلمم را بشکنند،
قلم پایم را می تراشم
و با آن می نویسم.

🙄

بعضی ها برای به جایی رسیدن و بعضی ها بعد از به جایی رسیدن،
همه چیز را زیر پا می گذارند.

🙄

به غصه هایم خندیدم و دردهایم را
به تعصب وا داشتم.

🙄

قند خون مزه تلخی به زندگی می دهد.

🙄

پیری دورانی است که انسان قادر به بی وفایی به همسرش نیست.

🙄

چون گوش شنوایی نیافتم،
حرف هایم را می نویسم.

🙄

تنها حریفی که در مقابل من پس از باخت، بهانه نمی آورد، کامپیوتر است.

همیاب
همیاب
الماس نشان
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب