الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

جوک های حیرت انگیز و زیبا

جوک های حیرت انگیز و زیبا

جوک های حیرت انگیز و زیبا

خداوند همیشه در کنار ما هست

برای روزهایی که نمی توان به تنهایی قدم برداشت

😐

تعمیر گاهی باید ساخت از آغوشت!

برای وقت هایی که حالم بدجور خراب است…

😐

سخته درک کردن کسی که درداشو

فقط خودش میدونه و دلش

😐

وقتــی مـَــردم از کســی تعـــریف میکنند ، کمتـــــر کســـی بـــاور میکند…

ولـی وقتــی کهـ از کسـی بدگــویی میکنند

همــه باورشـــان میشود

😐

جــالبـــــ استـــــ

در زنـدگــــی تـنـها کـــسانـی مــا را مـیـرنـجـانـنـد

کـــه

هـمـیـشـه تـلاش مـیـکـنـیـم از مــا نـــرنجند. !!!

😐

زندگی انسان سه راه دارد:

راه اول از اندیشه می‌گذرد

این والاترین راه است.

راه دوم از تقلید می‌گذرد

این آسان‌ترین راه است.

و راه سوم از تجربه می‌گذرد

این تلخ‌ترین راه است.

😐

می دهم خود را نوید سال ِ بهتر ، سالهاست …

😐

گاهی وقتا یه جوری میشکننت

که وقتی تیکه ها تو می چسبونی بهم

میشی یه آدم دیگه . . . !

😐

تاریک ترین ساعت شب درست
ساعات قبل از طلوع خورشید است
پس همیشه امید داشته باش…

😐

از اینایی که فایل ها رو تو کامپیوترشون با اسم هایی مثل hkjkhjkhj سیو میکنن

توقع اتاق مرتب نداشته باشید

والاااااا!

😐

تمام رگهای متصل به قلبم رو بستم…
دیگر راه فرار نداری!
میدانم میمیرم
ولی تا لحظه مرگم در قلبم هستی!

😐

چـه بسا خــداوند؛

هـر گـره ای که در کـار مـا می اندازد؛

همچون گـره های قـالی بـاشد؛

کـه نهایتاً قصد دارد با آن ها؛

نقشی زیـبا را بیافریند…

😐

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ:

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!

😐

با زندگی قهر نکن

چون دنیا منّتِ هیچ کس رو نمی کشه !

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری