الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا

کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا

کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا

دلاک ، پاک ترین نان را از چرک ترین تن بدست می آورد.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

فوّاره و قوه جاذبه از سربه سر گذاشتن هم سیر نمی‌شوند.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

گربه هم برای تکه ای گوشت ، سگ دو می زند.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

به یاد ندارم نابینائی به من تنه زده باشد.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

آدم تنها کسي بود که مثل آدم زندگي کرد.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

وقتي نمکدان را مي‌بينم دلم شور مي‌زند.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

وقتی هوای آزاد کم شد، برای پرنده‌ها هم نوبت پرواز گذاشتند.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

نام همه ی دختران مرد فقیر ، آرزو بود.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

زندگی بدون آب از گلوی ماهی پایین نمی‌رود.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

سايه‎ام بدون اجازه‎ام ، ‎آب ‎نمي ‎خورد.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

شاید سکوت، فریادی باشد که تارهای صوتی خود را از دست داده است.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

مشکل اشتغال با بی کاری حل می شود.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

نيش هيچ عقربي کشنده تر از عقربه هاي ساعت نيست

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

زندان پارک شد ، دلم گرفت از «دار» و درختش.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

مواظب باشيد! کاسه چه کنم چه کنم، شايد همان کاسه زير نيم کاسه باشد.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

وقتی عکس گل محمدی در آب افتاد، ماهی‌ها صلوات فرستادند.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

باربر تنها کسی است که پشتش هم سنگ می آورد.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان می‌سازم.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

آن‌ها که دنبال «شر» مي‌گردند، «خير»شان به کسي نمي‌رسد.

 

 ◊ ◊ ◊ کاریکلماتور آموزنده جدید و زیبا ◊ ◊ ◊

 

معتاد تابلو  بود ، اما رنگی به رو نداشت.

 

loading...

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری