الفبا
تبلیغات
samatak

نیم نگاهی به گذشته

الماس نشان
الفبا

اس ام اس پندآموز جدید

اس ام اس پندآموز جدید

به جهان چشم گشودن در دست ما نیست
و از آن چشم بستن هم در دست ما نیست
ولی به جهان با چشم باز نگریستن چرا …

اس ام اس پندآموز جدید

اگر بخواهید همه چیز باشید ،
نمی توانید چیزی شوید !

اس ام اس پندآموز جدید

آدم ها قدر چیزهاى گرون رو بیشتر مى دونن …
پس قیمتى باش !!!

اس ام اس پندآموز جدید

فردای بهتری نخواهی داشت
مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی.

اس ام اس پندآموز جدید

تا دهان بسته نشود ، دل باز نمی شود
و تا عبدالله نشوی ، عندالله نمی شوی !

اس ام اس پندآموز جدید

غیر ممکن ها اغلب چیزهایی هستند
که برایشان تلاشی نشده !

اس ام اس پندآموز جدید

هیچگاه به خاطر “هیچکس”
دست از “ارزشهایت” نکش …
چون زمانی که آن فرد از تو دست بکشد ،
تو می مانی و یک “من” بی ارزش !

اس ام اس پندآموز جدید

طلا باش تا اگر روزگار آبت کرد ،
روز به روز طرحهای زیباتری از تو ساخته شود ؛
سنگ نباش تا اگر زمانی خردت کرد ،
تیپا خورده ی هر بی سر و پایی بشوی !

اس ام اس پندآموز جدید

تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند :
دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.

اس ام اس پندآموز جدید

ناشنوا باش
وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند …

همیاب
همیاب
الماس نشان
همراه اول

جدیدترین مطالب

samatak

پربیننده ترین مطالب