الفبا
ونک

نیم نگاهی به گذشته

آرشان تور
آرشان تور
الفبا
ونک
مهرپرواز الماس نشان تشریفات ملل مبلمان اداری

اس ام اس کاریکلماتور سال 95

اس ام اس کاریکلماتور سال 95

اس ام اس کاریکلماتور سال 95

بابا آب داد دیگر افسانه شده
قبر بابا را هم ایزوگام کردند

 

اس ام اس کاریکلماتور سال 95

 

عجب زمانه ای شده !
گذشت هم درگذشت

 

اس ام اس کاریکلماتور سال 95

 

از گذشته بگذر و حال را بساز
و به آینده امیدوار باش

 

اس ام اس کاریکلماتور سال 95

 

از زندگی آن چه لیاقتش را داریم
به ما می رسد
نه آن چه آرزویش را داریم.

 

اس ام اس کاریکلماتور سال 95

 

کسی که در ساحل آرزوها گام بر می دارد
بالاخره در دریای رویا غرق می شود!

 

اس ام اس کاریکلماتور سال 95

 

ارزانترین و زیباترین لوازم آرایش صورت
لبخند است

 

اس ام اس کاریکلماتور سال 95

 

به افکار بیدارم
قرص خواب دادند

 

اس ام اس کاریکلماتور سال 95

 

کار کردن خوب است
اما زندگی کردن را نباید فراموش کرد.

 

اس ام اس کاریکلماتور سال 95

 

 چیزی به نام شکست وجود ندارد
آن چه بدست می آید، نتیجه است و بس.

 

اس ام اس کاریکلماتور سال 95

 

هر کس تاوان راهی را می دهد
که خود برگزیده است

همیاب
الماس نشان
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

مطالب امروز