الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان

اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای

بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای.

بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا.

جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن.

مارک تواین

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان

 

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند.

بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

هلن کلر

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد

ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند.

کنفوسیوس

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

تو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟

من خواب چیزهائی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟

جرج برنارد شاو

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم

آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم

آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم

کنفوسیوس

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند

افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند

پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد

جرج برنارد شاو

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است

ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است .

سروانتس

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

نبوغ ، جوهر تفکر است .

ژان پل ساتر

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

از دواج قرارداد دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد.

مارک تواین

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

موانع ، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را

از روی هدف بر می‌دارید به نظرتان می‌رسند.

هنری فورد

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

همیشه دشمنانت را ببخش ، هیچ چیز بیش از این آنها را ناراحت نمیکند

اسکار وایلد

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

پیروزی یعنی توانایی رفتن

از یک شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق

وینستون چرچیل

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

آنچنان زندگی کن گویی که فردا خواهی مرد

آنچنان بیاموز گویی که تا ابد زنده خواهی ماند

ماهاتما گاندی

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

اگر با دشمنی زیاد بجنگی

بعد از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا میگیرد

ناپلئون

 

♣ اس ام اس فلسفه جدید از دانشمندان ♣

 

هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز

ناپلئون بناپارت

 

 

 

loading...

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری