الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

گلدان ، شاید تابوت کوچکی باشد که رویای خدا شدن را از درخت می گیرد . اس ام اس روز درختکاری سرکاری شاید آغاز یک درخت باشد ، روزی که گلدانها به مرگ محکوم میشوند .
۱۵ اسفند روز درختکاری مبارک .

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

آنگاه که تیشه به ریشه اش زدند!
کاغذ زیر دستم در خود پیچید
و بی صدا فریاد زد:
زنده باد درخت! …

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

هر روز که از درخت عشقت
سیبهای مهر تو را می چینم
و طعم شیرین آن را می چشم
نگرانم
از روزی که
دیگر این درخت سیب نداشته باشد …

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

ای درخت
کودکی از دست آفتاب
زیر پایت نشست
پرنده ای روی شاخه ات
آوازی خوش خواند
ولی تو … …

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

درخت
هویت پنجره هاست
جوانه
شعر درخت است
و غنچه
معنی عشق …

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

گفتند : از درخت سخن گفتن
در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است
اما من از درخت سخن گفتم
زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است
از
معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

شعرمثل درخت است
فعلن بگذارید درخت ها شعر شوند
آنوقت مرا قطع کنید
شعر مثل درخت است
میدانم روزی آنقدر بزرگ می شوند شعرهایم
تا من را از آن بیاویزند …

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

من درخت سبز هستم
با شهامت
با سری افراشته بر سوی گردون…
من درخت را دوست دارم
چونکه رمز رستنست
رمز همت
رمز پاک پایداری
ریشه اندر خاک دارد
میو ی افلاک دارد. …

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اگه تو خاطره هات عطری از گذشته ها
مونده هنوز برای ما
بیا تا کنار هم
به یاد هم
سه چهار تا برگ سبز و پاک
رو تنِ این درخت پیر زندگیمون بذاریم… …

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

گلدان
شاید تابوت کوچکی باشد
که رویای خدا شدن را از درخت می گیرد .
شاید
آغاز یک درخت باشد
روزی که گلدانها به مرگ محکوم میشوند.
۱۵ اسفند روز درختکاری مبارک

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

حضرت رسول (ص) فرمود:
خداوند درخت را برای انسان آفرید، از اینرو او باید درخت را بکارد، آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد.

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

به (….) میگن اگه تو دریا کوسه دنبالد کنه چیکار میکنى میگه میرم رو درخت!!!
میگن تو دریا درخت نیست!
میگه مجبورم _ مجبورم میفهمی یا نه !

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

به (….) اتوبوس میدن و میگن: ببرش پارک کن.
(….) هم صندلی های اتوبوس رو میکنه و برمیداره
و بجاش درخت میکاره.

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

تو سیب سرخ کدامین درخت پرتقالی که هر دانه انارت به سرخی گیلاس های درخت موز است ، ای گلابی من.

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

تو همان تک درخت عشقی که سالها خرم را به آن می بستم.
روز درخت کاری مبارک

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ، آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتونو بریدن اصلا ناراحت نشو … چون هنوز منو داری که بهم تکیه کنی.

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

به بنده خدا اتوبوس میدن و میگن : ببرش پارک کن .
بنده خدا هم صندلی های اتوبوس رو میکنه ، برمیداره و بجاش درخت میکاره !
روز درختکاری مبارک !

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

درخت ها که مثل پرنده ها نیستند که وقتی جنگل آتش گرفت کوچ کنند !
درخت ها می مانند اما نمی توانند جنگل را نجات دهند . . .
مثل من که می مانم اما نمی توانم تو را نجات دهم !
مرا ببخش محبوب من که پرنده نیستم !

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

ای درخت
کودکی از دست آفتاب
زیر پایت نشست
پرنده ای روی شاخه ات
آوازی خوش خواند
ولی تو . . .

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

تو سیب سرخ کدامین درخت پرتقالی که هر دانه انارت به سرخی گیلاس های درخت موز است ، ای گلابی من !

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

درخت دست خاک است
و برده دستِ خود را
برای شکر کردن
به سوی آسمان ها

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

تو همان تک درخت عشقی که سالها خرم را به آن می بستم !!
روز درخت کاری مبارک !

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است !
اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . .
روز درختکاری مبارک

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ، آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم . . .

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد ، روح زندگی را برای خویش نگه می دارد . . .

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتونو بریدن اصلا ناراحت نشو !
—-
چون هنوز منو داری که بهم تکیه کنی !

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

گلدان ، شاید تابوت کوچکی باشد که رویای خدا شدن را از درخت می گیرد . شاید آغاز یک درخت باشد ، روزی که گلدانها به مرگ محکوم میشوند .
۱۵ اسفند روز درختکاری مبارک .

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

درخت ، هویت پنجره هاست
جوانه ، شعر درخت است
و غنچه ، معنی عشق . . .
روز درختکاری مبارک

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

اس ام اس روز درختکاری سرکاری

آنگاه که تیشه به ریشه اش زدند !
کاغذ زیر دستم در خود پیچید
و بی صدا فریاد زد :
زنده باد درخت !

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری