الفبا

arshan

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

روش صحیح انتقال اجسام برای جلوگیری از کمردرد

مجموعه : ورزش درمانی
روش صحیح انتقال اجسام برای جلوگیری از کمردرد

 هل‌ دادن‌ و كشيدن‌ اشيا
در زمان‌ هل‌ دادن‌ و كشيدن‌ اشيايي‌مثل‌ جاروبرقي‌ يا جاروي‌ تي‌ جهت ‌شستن‌ زمين‌، بايد دسته‌ جارو را هر چه‌بيشتر به‌ بدن‌ نزديك‌ كنيد و تا حدامكان‌ از خم‌ كردن‌ كمر جلوگيري‌نماييد. از هل‌ دادن‌ يا كشيدن‌ اجسام‌ سنگين‌، به‌ تنهايي‌ خودداري‌ كنيد. ولي‌اگر مجبور شديد ، بهتر است‌ پشت‌ خودرا به‌ جسم‌ سنگين‌ تكيه‌ دهيد و با فشارعضلات‌ پا وران‌ جسم‌ را هل‌ دهيد.

روش صحیح انتقال اجسام برای جلوگیری از کمردرد

بلند كردن صحيح اجسام
-هميشه قبل از بلند كردن اجسام ، وزن آن ها و فاصله جابجايي را در نظر بگيريد.
-اگر بار خيلي سنگين است ، از ديگران كمك بگيريد.
-هرگز براي‌ بلند كردن‌ اشياء ،كمر خود را خم‌ نكنيد زيرا فشار وارده به‌ كمر چندين‌ برابر مي‌ شود.
-تا جاي ممكن نزديك بار بايستيد ،سپس زانوها را خم‌ كرده‌، يك زانو را روي زمين قرار دهيد.

 روش صحیح انتقال اجسام برای جلوگیری از کمردرد

پشت خود را صاف نگهداريد
-بدن‌ خودرا تا جاي ممكن به‌ بار‌ نزديك كنيد زيرا هر چه‌ بدن ‌از باردورتر باشد فشار وارده‌ برستون‌ فقرات‌ بيشتر است‌ و هر چه‌ نزديكتر باشد فشار وارده‌ كمتر خواهدبود.
-در هنگام بلند كردن مي توانيد براي چند لحظه بار را روي زانو قرار دهيد.
-در گرفتن بار از تمامي كف دست خود استفاده كنيد.

 روش صحیح انتقال اجسام برای جلوگیری از کمردرد

از پاها كمك بگيريد
-ماهيچه هاي پا از ماهيچه هاي قوي بدن هستند ، بنابراين براي حمل بار ازآنها كمك بگيريد.
-اگر مجبوريد بار را در جلوي‌ بدن‌ بگيريد ، بار را تا جاي ممكن به بدن  نزديك كنيد و به‌شكم‌ بچسبانيد.
-سعي كنيد براي حمايت ستون فقرات ، عضلات شكم را سفت و پشت خود را صاف نگه داريد.

 

 

منبع: mayoclinic.com

 

 

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری