الفبا

آرشان تور

نیم نگاهی به گذشته

قاصدک

قاصدک

آرشان تور

الفبا

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

 

معماران همیشه در پی خلاقیت در کارشان هستند یک کلیسا در فرانسه وجود دارد که معماران به صورت سفینه طراحی کرده اند این طراحی واقعا فوق العاده است و نظر هر رهگذری که از آنجا عبور می نماید را جلب می کند با هم به تصاویر جالب از کلیسای که معماریش شبیه سفینه می باشد را تماشا نماییم.

 

جایی نزدیک به رودخانه سن در میان انبوه ساختمانها،ساختمانی سربرآورده که بیشتر شبیه “سفینه فرودآمده” است.

 

به گزارش “سماتک” شاید کلیسا آخرین نامی باشد که به ذهنتان برای این ساختمان بیاید اما این ساختمان ،کلیسای جامع “کرتی” است.

 

شهر کرتی در “ول دو مرن” –فرانسه- قرار دارد و این کلیسا نیز توسط “چارلز گوستاو استوسکُف” طراحی شده است.

 

در طول روز پنجره انتهای سالن نور خورشید را منعکس می کند که فضای جالبی را بوجود می آورد.

 

 

تصاویر جالب از یک کلیسا در فرانسه

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

تصاویر جالب از یک کلیسا در فرانسه

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

تصاویر جالب از یک کلیسا در فرانسه

تصاویر کلیسایی که معماری اش شبیه سفینه است

کلینیک کاشت مو

مهرپرواز

تشریفات ملل

مبلمان اداری

جدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کلینیک کاشت مو
مهرپرواز
تشریفات ملل
مبلمان اداری