قرص لاغری

قرص لاغری

hpv

alefba

نیم نگاهی به گذشته

hpv

برهنه شدن زنان خارجی جلوی دوربین در آمریکای جنوبی + عکسها

برهنه شدن زنان خارجی جلوی دوربین در آمریکای جنوبی + عکسها

برهنه شدن زنان جلوی دوربین

برهنه شدن زنان خارجی در خیابان های شهر بوئنوس آیرس واقع در آرژانتین دوربین خبرنگاران را وارد صحنه کرد. عکسهای برهنه شدن زنان جلوی دوربین برای نشان دادن اعتراض در کشور آمریکای جنوبی را در سایت می بینید.  برهنه شدن زنان خارجی در یکی از خیابان های شهر بوئنوس آیرس آرژانتین موجب تعجب و هیاهوی زیاد شد. برهنه شدن زنان خارجی که عضو کمپین Urbanudismo هستند و خواستار آزادی و پذیرش فرم برهنه زنان در جامعه هستند!

برهنه شدن زنان خارجی جلوی دوربین در آمریکای جنوبی + عکسها

عکس برهنه شدن زنان خارجی

 

این چهار زن با وقاحت تمام در خیابان در ملا عام کاملا برهنه شدند و این اقدام خود را تنها پذیرش آزادی و حقوق اساسی دانستند . مردم با دیدن حرکات شرم آور و برهنه شدن زنان جلوی دوربین عضو کمپین به گله و شکایت پرداختند و با حضور ماموران پلیس جو خیابان ها کمی آرام شد . یکی از این زنان در پاسخ به سوال پلیس این چنین گفت: اقدام ما تنها آزادی بیان است و قصد تحریک کردن و انحراف جنسی را نداریم!!!

برهنه شدن زنان خارجی جلوی دوربین در آمریکای جنوبی + عکسها

گروه انبوه خبرنگاران از کشورهای مختلف این خبر داغ و جنجالی را پوشش دادند. سخنگوی Urbanudismo پائولا بریندیسی روزنامه آرژانتینی Larazon نیز این چنین گفت: ما می خواهیم برای ترویج پذیرش برهنه بودن زنان در جامعه به عنوان امری طبیعی به آن پرداخته شود و هیچ چیزی به عنوان انحراف جنسی ندارد!

برهنه شدن زنان خارجی جلوی دوربین در آمریکای جنوبی + عکسها

عکسهای برهنه شدن زنان جلوی دوربین

برهنه شدن زنان خارجی جلوی دوربین در آمریکای جنوبی + عکسها

برهنه شدن زنان خارجی جلوی دوربین در آمریکای جنوبی + عکسها

عکس های لو رفته برهنه شدن زنان

برهنه شدن زنان خارجی جلوی دوربین در آمریکای جنوبی + عکسها

عکس برهنه شدن زنان در شهر بوئنوس آیرس آرژانتین

برهنه شدن زنان خارجی جلوی دوربین در آمریکای جنوبی + عکسها

برهنه شدن زنان خارجی جلوی دوربین در آمریکای جنوبی + عکسها

برهنه شدن زنان جلوی دوربین خبرنگاران آمریکایی باعث شد تا پلیس بیشتر به شهر بوئنوس آیرس توجه کند و با چند اقدام سخت گیرانه توسط پلیس شهر بوئنوس آیرس همه این زنان دستگیر شدند.

عطاری

عطاری

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب