نیم نگاهی به گذشته

تصاویر عجیب از تابلوهای زیر پنجره ها در انگلستان

تصاویر عجیب از تابلوهای زیر پنجره ها در انگلستان

تصاویر عجیب از تابلوهای زیر پنجره ها در انگلستان

 

 تابلوهای زیر پنجره ها در انگلستان قرار دارد خیلی عجیبند. ولی کلا منظور از این تابلوها در زیر پنجره ها چه بوده است این جمله زیر پنجره ها در بنای ساختمان ها معنی خاصی دارند که در خیلی از مناطق انگلیس دیده می شود.

 

در بسیاری از ساختمان های آجری قدیمی لندن، تابلوهایی با عنوان «نورهای قدیمی» درست زیر پنجره ها خواهید یافت. بهترین نمونه، پنجره های پشتی خانه ها در آلبمارل وی است. این پدیده منحصر به لندن نیست. آن ها را در دورست در کنت و در بسیاری مکان های دیگر در سراسر انگلستان نیز می توانید ببینید. اما آن ها چه هستند؟ نورهای قدیمی یک قانون مالکیت انگلیسی است که به صاحبان خانه ها حق دریافت نور طبیعی از طریق پنجره ها را می دهد اگر یک پنجره خاص به مدت 20 سال بی وقفه نور طبیعی دریافت کرده باشد.

 

هنگامی که یک شخص حق نور باستانی را به دست می آورد، صاحب زمین مجاور نمی تواند با ساخت یک ساختمان بلند در مقابل پنجره، بالابردن دیوار یا کاشت درخت.و .. مانع آن شود. در گذشته، همسایه ها با حق نور می توانستند از همسایه خود به علت مسدود کردن نور شکایت کنند و در دادگاه برنده می شدند. کسی که این حق را دارد اگر احساس کند نمی تواند مثل قبل از نور رایگان و کافی لذت ببرد می تواند همسایه اش را به چالش بکشد.

سطوح نور قابل قبول، به طور عینی اندازه گیری نشده است. در عوض قانون از عبارات مبهمی مثل «نور کافی باتوجه به مفاهیم متعارف بشر» استفاده می کند. کارشناس، آقای پرسی والدرام پیشنهاد کرد که مردم عادی به روشنایی یک شمع یک فوتی نیاز دارند (حدود 10 لوکس) برای مطالعه و سایر کارها که به تمییز بصری نیاز دارند. روش های او از سال 1920 مورد استفاده قرار گرفت اما به تازگی مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است. این قانون از انگلستان از سال 1663 نشات گرفت اما شکل کنونی آن از سال 1832 به وجود آمده است

تصاویر عجیب از تابلوهای زیر پنجره ها در انگلستان

تصاویر عجیب از تابلوهای زیر پنجره ها در انگلستان

تصاویر عجیب از تابلوهای زیر پنجره ها در انگلستان

جدیدترین مطالب