hpv

الفبا

نیم نگاهی به گذشته

hpv

کامنت پسر ایرانی عاشق برای دختر رئیس جمهور آمریکا

کامنت پسر ایرانی عاشق برای دختر رئیس جمهور آمریکا

کامنت پسر ایرانی عاشق برای دختر رئیس جمهور آمریکا جنجالی شد. یک پسر ایرانی کامنت بسیار جالب را برای دختر اوباما فرستاد. در عصر ارتباطات مردم زمان زیادی از وقت خود را در فضای مجازی می گذرانند و صفحه افراد مشهور صفحه های پربازدیدی می باشد که ایرانی ها در این صفحات نیز شوخ طبعی و طنز خود را دارند که یکی از این صفحات در زیر به نمایش گذاشته شده است.

 

دختر اوباما

 

کامنت پسر ایرانی عاشق برای دختر رئیس جمهور آمریکا

کامنت پسر ایرانی عاشق برای دختر رئیس جمهور آمریکا

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب