قرص لاغری

قرص لاغری

hpv

alefba

نیم نگاهی به گذشته

hpv

ماهیگیری صیادان کنگویی به سبک 140 سال قبل

ماهیگیری صیادان کنگویی به سبک 140 سال قبل

ماهیگیری صیادان کنگویی در کشور آفریقا هنوز هم به سبک 140 سال پیش است. این صیادان حرفه ماهیگیری کنگویی را از نیاکان خود به ارث برده اند. در جمهوری کنگو هنوز بومیان این منطقه درآمد خود را از ماهیگیری از رود کنگو تامین می‌کنند.

 

روش کنگویی‌ها برای ماهیگیری در این رود خروشان هنوز مانند 140 سال قبل است که برای اولین بار یک خبرنگاری انگلیسی آنها را دید.

 

رود کُنگو پس از رود نیل بزرگ‌ترین رود آفریقا است كه 9 كشور را در اين قاره به هم وصل می كند. كنگويی ها صدها سال است كه برای ماهيگيری از اين رود خروشان از تله‌های خاص خود استفاده می كنند.

 

روش كنگويی ها برای ماهيگيری از اين رود از زمانی كه برای اولين بار خبرنگار انگليسی در سال 1877 آنها را ديد هنوز تغيير نكرده است.

 

منبع: سیمرغ

برچسب‌ها:

عطاری

عطاری

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب