hpv

alefba

نیم نگاهی به گذشته

hpv

مردی که رکورد پارک دوبل در کمترین فضا را شکست

مردی که رکورد پارک دوبل در کمترین فضا را شکست

مردی که رکورد پارک دوبل در کمترین فضا را شکست اهل کشور انگلستان است. این مرد توانست در کمترین جا خودروی فیات خود را پارک کند. پارک دوبل هنگام رانندگی شاید از حساسترین و در عین حال از سخت ترین اموزشهای عملی در راهنمایی و رانندگی باشد اما برای افراد حرفه ای کار بسیار راحتی است.

 

الیستر موفات ساکن گلوستر شایر انگلیس فردی است که توانست در فضای بسیار کم که تنها 7.5 سانتی متر از طول ماشین بیشتر بود به طرز حیرت اوری ماشین را پارک دوبل نماید.

 

موفات توانست رکورد گینس را شکسته و نام خود را به عنوان نفر برتر ثبت نمود.الستر با ماشین فیات 500 خود در فضای بسیار کم که تنها 7.5 سانتی متر بیشتر از طول ماشین بود توانست به طرز عجیبی ماشین را پارک دوبل نماید و عنوان این رکورد را از فرد چینی هان یو پس بگیرد.

عطاری

عطاری

مهرپرواز

آسمان آبی

جدیدترین مطالب