گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

هر فیلمی به این گفتگو ها ماندگار تر می شوند دیالوگ های زیبای که در هر سکانسی گفته می شود باعث می شوند که این فیلم ها در تاریخ سینما جادوانه بماند و اساس هر فیلمی به گفتگو ها در متن فیلم پایدار است اگر از بحث و گفتگوی یک فیلم خوشتان نیاید مطمئنا به این فیلم دیگر نگاه نخواهید کرد یا اگر از ادبیات و دیالوگ های آن فیلم خوشتان بیاید تا انتها به فیلم نگاه خواهید کرد و برایتان جذاب می باشد که چند بار به دیدن این فیلم بنشنید در ادامه گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی را در ادامه خواهید دید با ما همراه باشید.

 

سخنوري يکي از ارکان ادبيات ایران و جهان است و نغزگويي و جمله های تاثیر گذار دو بن مايه اصيل در زبان محاوره تمامی ملل هستند.

 

با توجه به همين اصل يکي از پايه‌هاي ماندگاري فيلم هاي سينمايي و مجموعه‌هاي تلويزيوني را بايد در ديالوگ‌هايي جستجو کرد که در حافظه تاريخي مخاطبانشان نقش بسته‌اند.

 

در این مطلب با گزیده ای از ديالوگ‌هاي ماندگار سينمای جهان و ایران و همچنین سریال های تلويزيونی اشاره مي‌کنم.

 

***************

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای جاوید در سکانس های تاریخی فیلم ها

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای جاوید در سکانس های تاریخی فیلم ها

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای جاوید در سکانس های تاریخی فیلم ها

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای جاوید در سکانس های تاریخی فیلم ها

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای جاوید در سکانس های تاریخی فیلم ها

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای جاوید در سکانس های تاریخی فیلم ها

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

گفتگوهای جاوید در سکانس های تاریخی فیلم ها

گفتگوهای ماندگار بازیگران در فیلم های سینمایی

 

منبع:bartarinha.ir

جدیدترین مطالب