زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر

زوج های مشهور هالیوود که باهم نامتناسب هستند

 

زوج های ناهمسان هالیوودی را در این پست سماتک معرفی خواهیم کرد. معمولا برای انتخاب کیس مناسب ازدواج دنبال کسی میگردیم که علاوه بر خلقیات و روحیات که الویت اول را دارد از لحاظ ظاهر و قد هم با ما هماهنگ باشد.ولی با این وجود حتما در اطرافیان و کوچه و خیابان دیده اید افرادی را که به لحاظ قد و هیکل با هم در تضاد هستند واین در دید ما چیز جالبی به نظر نمیرسدو ولی یک چیزی به اسم علاقه این میان وجود دارد که ما متوجه آن میشویم و نشان از ارزش وجودی طرفین برای یکدیگر است باعث میشود چیزهای ظاهری که برای ما عجیب باشد برای آن ها از اهمیتی چندان برخوردار نباشد. به طور مثال زوج هایی در دنیای هالیوود هستند که این موضوع را تاکید میکنند. زوج هایی که به لحاظ قد و هیکل اختلاف قابل توجهی را دارا هستند.

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر

سماتک: برخی زوج های هالیوودی هستند که از نظر قد هیچ تفاهمی با یکدیگر ندارند اما آنجا که عشق حرف اول را می زند، هیچ چیز دیگری  اهمیت نمی یابد. در اینجا زوج هایی که اختلاف قد زیادی با هم دارند را به شما معرفی می کنیم.

 

مایلی سایرس و لیام همسورث

اختلاف قد: 26 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر

کریستینا ریچی  و اون بنجامین

اختلاف قد: 45 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویرریس ویترسپون و جیک جیلنهال

اختلاف قد: 26 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویرریس ویترسپون و جیم توت

اختلاف قد: 31 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر

 کیتی هولمز و تام کروز

اختلاف قد: 6 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر
کیث اربن و نیکول کیدمن

اختلاف قد: 10 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر
کریس هامفریز و کیم کارداشیان

اختلاف قد: 46 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر شکیل اونیل و نیکول الکساندر

اختلاف قد: 56 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر

 کریستن استوارت و رابرت پتینسون

اختلاف قد: 21 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویرسلما هایک و ادوارد نورتون

اختلاف قد: 25 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویرکورتنی کارداشیان و اسکات دیسیک

اختلاف قد: 28 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر جیمی کولوم وسوفی دهل

اختلاف قد: 18 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر

فرگی و جاش دوهامل
 
اختلاف قد: 31 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر

 مری کیت اولسن و الیویر سارکوزی

اختلاف قد: 33 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر

 کوین هارت و انیکو پریش

اختلاف قد: 8 سانتی متر

زوج های ناهمسان هالیوودی + تصاویر

جدیدترین مطالب