آخرین دل نوشته زنده یاد عسل بدیعی + علت مرگ

آخرین دل نوشته زنده یاد عسل بدیعی + علت مرگ

آخرین دل نوشته زنده یاد عسل بدیعی + علت مرگ

عسل بدیعی یکی از بازیگران خوب ایرانی بود که وی به دلیل مرگ مغزی درگذشت. مرحومه عسل بدیعی خواهر زن رضا داوود نژاد است. به گزارش سماتک غزل بدیعی همسر رضا داوودنژاد و خواهر عسل بدیعی است.

 

عسل بدیعی در تاریخ 11 فروردین 1392 به حالت کما رفت و پس از انتقال به بیمارستان لقمان در روز 12 فروردین دچار مرگ مغزی شد در گزارش‌ های اولیه خبرگزاری‌ها در مورد علت مرگ به مواردی همچون مسمومیت شدید دارویی، ایست قلبی و مشکلات تنفسی اشاره شده بود.

 

در واکنش به این اخبار رضا داوودنژاد همسر خواهر عسل بدیعی، مسمومیت دارویی را شایعه دانست و مشکل قلبی ناشی از دشواری تنفسی و در نهایت مرگ مغزی را سبب مرگ وی اعلام کرد  در نهایت در روز 13 فروردین پزشک وی علت مرگ مغزی را پارگی عروق مغزی و به دنبال آن خونریزی مغزی و ایست تنفسی عنوان کرد.

آخرین دل نوشته زنده یاد عسل بدیعی + علت مرگ

به نام خدا

تاریخ 1 فروردین 1392
سال 92 شد و این گذر عمر چیزی است که قسمت همه ما می شود 36 سالمه و سه دهه گذشت با گذری بسیار 6 سال در رکود بودم، و من فسفر اما سرخوشم همانگونه که بودم حال می‌توانم مسلط باشم و ضعف درونی ام رنگ گرفته پسری دارم گنجینه عشق و خانواده ای مثل گوهرناب و دنیایی که هر روزش واقعه است حال انرژی خفته ای دارم برای ورود به مرحله دیگر که تمام توانم را امسال برای شگفتی آفرینی خواهم گذاشت و کاری می‌کنم که پسرم جانیار،‌ خانواده و دوستانم به من افتخار کنند می‌دانم که امسال سال من است و پروژه های بسیاری به من پیشنهاد خواهد شد.

جدیدترین مطالب