بازیگر سریال روزگار قریب به شبکه جم پیوست

بازیگر سریال روزگار قریب به شبکه جم پیوست

سپیده ذاکری به شبکه جم پیوست 

سپیده ذاکری را شما میشناسید؟ شاید خیلی ها نشناسند زیرا اگر به کارنامه این بازیگر نگاهی بیندازیم آنچنان درخشش های خاصی نخواهیم دید. در هر صورت همانطور که از قبل گفته ایم عوامل شبکه جم نمیتواند بازیگران مطرح مارا نشانه رود زیرا اگر کسی بازیگر باشد، در مملکت خودش بهتر میتواند. خانم سپیده زاکری که نقش دختر دکتر قریب را بازی میکرد، به شبکه جک پیوست و در حال بازی در سریال سال های عاشقی است.

بازیگر سریال روزگار قریب به شبکه جم پیوست

 

بازیگر سریال روزگار قریب به شبکه جم پیوست

جدیدترین مطالب