لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

قرارداد 500 میلیون تومانی رشیدپور با شبکه نسیم

قرارداد 500 میلیون تومانی رشیدپور با شبکه نسیم

کمتر سابقه دارد تهیه کننده ای رقم قرارداد خود را با جزییات و ذکر تعداد همکاران و هزینه ها فاش کند. رشید پور که پس از 6 سال دوری از تلویزیون در پی راه اندازی شبکه جدید التاسیس «نسیم» قرارداد ساخت صد برنامه را امضا کرده این گونه توضیح داده است:

«من برای تولید یکصد قسمت از برنامه ام چیزی حدود 500 میلیون تومان قرار داد امضا کرده ام. تعداد همکاران برنامه هم حدود 70 نفر است. با احتساب همه اینها چیزی نزدیک به 75 میلیون تومان برایم می ماند.»

کمتر سابقه دارد تهیه کننده ای رقم قرارداد خود را با جزییات و ذکر تعداد همکاران و هزینه ها فاش کند اما رشید پور که از اظهارات همکار خود ناخرسند شده کوشیده با شفاف سازی اتهام بازگشت به تلویزیون با هدف منافع مادی را پاسخ دهد.

 

 

 

جدیدترین مطالب