اولین ساختمان بانک ملی (عکس)

اولین ساختمان بانک ملی (عکس)

تصویری از اولین ساختمان بانک ملی 

اولین ساختمان بانک ملی بانک ملی ایران اولین بانکی است که در ایران تاسیس شد. این بانک که توسط انگیلیسی ها . با حق امتیاز آن تاسیس شد بعد ها توسط دکتر مصدق تعطیل شد. شاید برای شما هم جالب باشد که تصویری از اولین ساختمان بانک ملی در تهران را ببینید.

اولین ساختمان بانک ملی (عکس)

عکس کمیاب از عمارت قدیمی بانک شاهنشاهی ایران واقع در ضلع شرقی میدان توپخانه تهران در عصر ناصرالدین شاه قاجار؛ «ایمپریال بانک» یا بانک شاهنشاهی یک بانک انگلیسی بود که به عنوان اولین بانک ایران در سال 1889 توسط بارون «جولیوس دو رویتر» بانکدار یهودی-انگلیسی با امتیار دولت تاسیس شد.

 

گفتنی است در 9 مرداد 1331 دكتر مصدق نخست وزير وقت کشور این بانک را تعطیل کرد كه بعدا بانك غيردولتي “بازرگاني” جای آن را گرفت. ساختمان جدید این بانک نیز در آغاز عصر پلهوی توسط معماری ایرانی-ارمنی “مارکار گالستیانس” در همان محل ساخته شد که امروز به عنوان بانک تجارت شعبه میدان امام خمینی(ره) شناخته می شود.

 

اولین ساختمان بانک ملی

جدیدترین مطالب