لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

نگهداری از تاج پهلوی آخرین پادشاه ایران

مجموعه : تاریخ و تمدن
نگهداری از تاج پهلوی آخرین پادشاه ایران

خزانه جواهرات سلطنتی با تاج محمد رضا پهلوی

 

نگهداری از تاج پهلوی آخرین پادشاه ایران با نگاهی به تاریخ مملکتمان به رویدادها و تحولاتی که طی سال ها تاریخ سرزمینمان ایران را تحت الشعاع قرار داد پادشاهانی که هرکدام در دوران سلطنت خود با اقداماتشان بخشی از این تاریخ را رقم زدند . محمدرضا شاه فرزند رضا شاه اخرین پادشاه دوران پهلوی بر تخت نشت و با برگزاری مراسم تاج گذاری و گذاشتن تاج بر سر خود و همسرش فرح اغاز حکوت خود را بر همگان اعلام کرد این تاج که از ملزومات با ارزش شاه به حساب می امد باید با امنیت کامل مراقبت شود طوری که  پس از ۳۸ سالی که از انقلاب اسلامی میگذرد این تاج گرانبها در خزانه جواهرات سلطنتی نگهداری و مراقبت میشود با هم عکس هایی ازاین گران قدر و محل نگداری آن ببینیم.

نگهداری از تاج پهلوی آخرین پادشاه ایران

محل نگهداری تاج محمدرضا شاه

در زمان سلطه گری شاهان بزرگ همه ملزومات شخصی بزرگان بسیار قیمتی و با ارزش بود چنانچه هنوز هم که هنوز است از آنها با حساسیت بیشتر نگهداری شده و در مکانی امن مورد توجه قرار گرفته اند،تاج پهلوی نام تاج سلطنتی است که بدستور رضاشاه پهلوی ساخته و در تاجگذاری او و جانشینش محمدرضا شاه استفاده شد. این تاج هم اکنون در خزانه بانک مرکزی ایران (موزه جواهرات ملی) نگهداری می شود.

 

تصویری از محل نگهداری تاج محمدرضا شاه پهلوی در خزانه جواهرت سلطنتی در سال 1350 هجری شمسی؛ این تاج با نام تاج پهلوی یا تاج سلطنتی بدستور رضاشاه پهلوی ساخته و در تاجگذاری او و جانشینش محمدرضا شاه استفاده شد. تاج پهلوی هم اکنون در خزانه بانک مرکزی ایران (موزه جواهرات ملی) نگهداری می شود. عکس فوق را “ونفیلد پارک” برداشته است.

نگهداری از تاج پهلوی آخرین پادشاه ایران

تاریخچه

رضاشاه پس از رسیدن به سلطنت، حاضر نشد که از تاج کیانی (که مخصوص شاهان قاجار بود) برای تاجگذاری استفاده کند، و دستور ساخت تاجی نو را برای خود داد. بنابراین مراسم جلوس وی بر تخت سلطنت تنها با سر نهادن کلاهی مزین به الماس دریای نور در ایوان تخت مرمر کاخ گلستان در آذرماه سال 1304 خورشیدی برگزار شد و مراسم تاجگذاری چند ماه بعد در اردیبهشت 1305 و پس از آماده شدن تاج صورت گرفت. این تاج توسط گروهی از جواهرسازان ایرانی زیر نظر سراج الدین جواهری (اصلیتاً اهل قفقاز) در سال 1304 خورشیدی برای تاجگذاری رضا شاه پهلوی ساخته شد. آخرین بار از این تاج در مراسم تاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی در 4 آبان سال 1346 استفاده شد.

 

نگهداری از تاج پهلوی آخرین پادشاه ایران

جدیدترین مطالب