عکس های جنازه امیرعباس هویدا در سردخانه (18+)

عکس های جنازه امیرعباس هویدا در سردخانه (18+)

اعدام امیرعباس هویدا و محاکمه او در ایران

امیذ عباس هویدا نخست وزیر در رژیم محمد رضا شاه پهلوی بود وقتی محمد رضا شاه از ایران فرار کرد هویدا در ایران ماند تا نخست وزیر امام خمینی ره باشد ولی بر خلاف گفته های امام برخورد می کرد و جنایات زیادی در ایران توسط امیر عباس هویدا صورت گرفت امام خمینی ره که از این موضوع با خبر بود او را دادگاه محاکمه کرده و سپس اعدام نمود در ادامه جزئیات بیشتر و تصاویر عکس های جنازه امیرعباس هویدا در سردخانه را در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

عکسهای منتشر نشده از دادگاهی و اعدام هویدا
امیرعباس هویدا

وبسایت سماتک: امیرعباس هویدا تنها مقام بلند پایه رژیم محمد رضا پهلوی بود که علی رغم داشتن امکان فرار، از ایران نگریخت و از طریق داریوش فروهر تسلیم دولت موقت مهندس مهدی بازرگان شد.

 

به گفته مسعود بهنود در کتاب «۲۷۵ روز بازرگان» او در ۲۲ بهمن ۵۷ پس از فرار نگهبان ها از پادگان جمشیدآباد از زندان بیرون آمد و به منزل آقای طالقانی تلفن زد و از آن طریق خود را تسلیم کرد.

 

سپس به دادگاه انقلاب تحویل داده شد و با حکم صادق خلخالی قاضی دادگاه اعدام شد. او قبل از اتمام دادگاه در وقت تنفس به قتل رسید.برادر او فریدون هویدا و بسیاری از سیاست مداران برجسته جهان تلاش بسیاری برای فرار، آزادی و یا حداقل محاکمه آرام تر او در یک دادگاه دیگر نمودند، ولی هیچ نتیجه ای نداشت.

 

تصاویر منتشر نشده از دستگیری، محاکمه و اعدام امیر عباس هویدا

عکس های جنازه امیرعباس هویدا در سردخانه (18+)

عکس های جنازه امیرعباس هویدا در سردخانه (18+)

عکسهای دادگاهی هویدا

عکس های جنازه امیرعباس هویدا در سردخانه (18+)

عکس های جنازه امیرعباس هویدا در سردخانه (18+)

عکسهای اعدام هویدا

عکس های جنازه امیرعباس هویدا در سردخانه (18+)

جدیدترین مطالب