عکس های ورود انقلابیون به کاخ شاه در روز 22 بهمن 57

عکس های ورود انقلابیون به کاخ شاه در روز 22 بهمن 57

عکس های ورود انقلابیون به کاخ شاه در روز 22 بهمن 57

پس از سقوط رژیم ستم شاهی سربازان انقلابی میهن اسلامی در روز 22 بهمن 57 وارد کاخ نیاوران شدند و پس از بازدید از مناطق مختلف کاخ نیاوران مدارک مهم که سرنوشت کشور را به نفع مردم تغییر می دهد جمع آوری کردند.

 

یک روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی گروهی از انقلابیون وارد کاخ نیاوران شدند و دفتر کار شاه را تسخیر کردند؛ “الکس بووی” عکاس خارجی نیز همراه این گروه وارد کاخ شد تا از آنچه رژیم گذشته برجای گذاشته عکاسی کند.

 

در ساعت 8 صبح دوشنبه 23 بهمن ماه 1357، گروهی از انقلابیون به همراه آیت‌الله سیدمحمدتقی حکیم، امام جماعت حصار بوعلی شمیران به اتفاق نمایندگانی از طرف کمیته استقبال امام (ره) وارد کاخ نیاوران شدند.

 

گفته می شود  24 ساعت بعد از تصرف تمامی مراکز مربوط به رژیم پهلوی توسط مردم، کاخ نیاوران دست نخورده و بدون کوچکترین خسارت، باقی مانده بود، زیرا در روز یکشنبه 22بهمن ماه، کارکنان کاخ با نصب پرچمی سفید بر سر درب آنجا، همبستگی خود را با انقلاب اعلام کرده بودند. پس از حضور آیت‌الله حکیم و 6 نفر از جوانان مسلح محلی در اتاق افسر نگهبان سرهنگ یوسفی‌نژاد به عنوان ارشدترین نظامی حاضر در کاخ نیاوران، خود را معرفی کرد و آمادگی خود را برای تحویل و تحول مراکز و انبارها و ابنیه کاخ مسترد داشتن کلیدها و در اختیار گذاردن اطلاعات لازم، اعلام داشت.

 

در روز 23 بهمن ماه تمامی فضای 11 هکتاری کاخ نیاوران با ساختمان‌هایش، در اختیار جوانان محل قرار گرفت و در همان زمان لیست نگهبانی تنظیم شد و پاسداران محل، جایگزین محافظان گارد شاهنشاهی شدند. سپس همه افسران خلع سلاح شدند و داوطلبانه سلاح‌های خود را تحویل دادند و به وسیله اتوبوس‌های سرویس کاخ با حضور 2 پاسدار مسلح در جلو و عقب خودرو به خانه‌های سازمانی گارد واقع در لویزان، انتقال یافتند. 48 ساعت بعد از تصرف کاخ نیاوران در تاریخ 25 بهمن‌ماه 1357حکم سرپرستی کاخ به نام آیت‌الله حاج سیدحسن مصطفوی، امام جماعت نیاوران صادر شد.

 

  کاخ‌نیاوران یک روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی

عکس های ورود انقلابیون به کاخ شاه در روز 22 بهمن 57

پیروزی انقلاب اسلامی

عکس های ورود انقلابیون به کاخ شاه در روز 22 بهمن 57

روزهای پس از پیروزی انقلاب

عکس های ورود انقلابیون به کاخ شاه در روز 22 بهمن 57

کاخ نیاوران پس از پیروزی انقلاب

عکس های ورود انقلابیون به کاخ شاه در روز 22 بهمن 57

تصاویر کاخ‌نیاوران یک روز پس از پیروزی انقلاب

عکس های ورود انقلابیون به کاخ شاه در روز 22 بهمن 57

کاخ شاه

عکس های ورود انقلابیون به کاخ شاه در روز 22 بهمن 57

کاخ نیاوران

عکس های ورود انقلابیون به کاخ شاه در روز 22 بهمن 57

کاخ‌نیاوران یک روز پس از پیروزی انقلاب

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب