تصویر جالب از کارت دعوت ختنه سوران احمد شاه!

تصویر جالب از کارت دعوت ختنه سوران احمد شاه!

کارت دعوت ختنه سوران احمد شاه!

 

تصویر جالب از کارت دعوت ختنه سوران احمد شاه! ختنه سوران عبارت است از مهمانی که پدر و مادر یک کودک پسر بعد از ختنه کردن فرزندشان برپا میکنند و در آن از تمامی اهالی فامیل برای شرکت در این مهمانی دعوت به عمل می آورند. ما امروز میخواهیم تصویری از کارت دعوت ختنه سوران احمد شاه به شما نشان دهیم.

تصویر جالب از کارت دعوت ختنه سوران احمد شاه!

 

تصویر جالب از کارت دعوت ختنه سوران احمد شاه!

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب