لاغری

لاغری

نیم نگاهی به گذشته

hpv

hpv

این دختر خوشگل رقاص اختصاصی شاه ایران است

مجموعه : تاریخ و تمدن
این دختر خوشگل رقاص اختصاصی شاه ایران است

دختری را که در عکس می بینید یکی از خوشگل ترین و جوان ترین رقاص شاه کشور ایران است. این دختر را ناصر الدین شاه قاجار به عنوان رقصنده اختصاصی خودش انتخاب کرده بود. وی در سال 1288 بهترین دختران ایران بود. در زمان قاجار نوازندگان و رقصنده گان را “عمله طرب” میخواندند که در مراسم آشپزان, میهمانی ها و عروسیها شرکت میکردند.

 

دسته دیگر را” مطرب” میخواندند که مشهور ترین آنها در دوره ناصرالدین شاه “دسته موًمن کور” بود که خود و همسرش ضرب ودف مینواختند و دو دخترش یکی ارگ دستی و دیگری در رقص مهارت داشت. دیگر” سلطان خانم” که رقاصه مادر ناصرالدین شاه جهان خانم بود.

این دختر خوشگل رقاص اختصاصی شاه ایران است

 

 

 

 

برچسب‌ها:

جدیدترین مطالب