صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

چلنگری در بسیاری از کشورها رواج دارد با آهن و قطغات اضافی که در آهنگری ها پیدا می شوذ مجسمه هایجالبی را طراحی می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر صنایع دستی چلنگری را  در سایت سماتک خواهید دید با ما همراه باشید.

 

 به گزارش سماتک: چلنگری به معنی ساخت آهن آلات خرد از قبیل: زنجیر و انبر و میخ و قفل و کلید و امثال آن است. ” بهزاد شکیبا ” اهل سنندج از معدود کسانی است که هنوز به این چلنگری  سنتی اشتغال دارد و در عین حال از دل آهن سخت آثار هنری نیز می‌آفریند.

 

چلنگری یک نوع هنر می باشد که افراد می توانند با استفاده از آهن آلات و جوش دادن آنها به هم  ساختن اشکال ها جالب مجسمه های را از آهن آلات تهیه نموده چلنگری نامیده می شود و از آنها به عنوان تزیینات در برخی از جاها استفاده نمایند .

 

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

صنایع دستی چلنگری

 

منبع: mizanonline.ir

جدیدترین مطالب