تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

نقاشی ها و کاریکاتورها همیشه بیانگر احساسات درونی فرد یا مشکلات جوامع بشری است وقتی هنرمندی نقاشی می نماید احساس دورنی اش را مانند شعر بر روی کاغذ ارائه می نماید یک هنرمند لهستانی با تصویر سازی های مفهومی و زیبا در دنیا باعث شده است که هر بیننده ای از نگاه کردن به این تصاویر زیبا لذت خاصی ببرد و نوعی اعتراض به اتفاق های تلخ جامعه بشری در دنیا محسوب می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی را در سایت سماتک خواهید خواند با ما همراه باشید.

 

انزوا، اجتماع، جنگ، سیاست، دوستی، ازدواج، جوامع پیشرفته و … چه مفاهیمی برای شما دارند؟ آیا تا کنون به این واژه های کلی که مفاهیم عمیق و گسترده ای در خود دارند، اندیشیده اید؟

 

کارتونیست شناخته شده ای به نام «پاول کوکزینسکی» که اهل کشور لهستان است، برخی از این واژه ها را از دیدگاه خود به تصویر کشیده و معنای آن ها را در قالب تصویرسازی های زیبا و مفهومی ارائه کرده است.

 

این آثار هنری که در واقع نوعی اعتراض به رویدادهای تلخ جوامع بشری محسوب می شوند، چکیده ای از واقعیت های پنهان در اتفاق های جهان مدرن هستند که بهتر است برای درک هر چه بهتر آن ها بیشتر روی جزئیات تصویر متمرکز شوید.

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

انزوا

 

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

ازدواج

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

پیانیست

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

دیکتاتور

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

جوهر پول 

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

سربازان

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

سیب

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

کریسمس

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

دوران کودکی متفاوت

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

کبوتر صلح

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

تحصیل

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

انقلاب

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

اعتیاد 

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

سیاست

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

زمان

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

اصلاحات سیاسی

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

اختلاف طبقاتی

تصویر سازی های معنادار از هنرمند لهستانی

جامعه پیشرفته

 

منبع:  rooziato.com

جدیدترین مطالب